Haysiyet Divanı

Ecz. Ahmet Mümtaz BAŞCI
Başkan
Ecz. Erol POÇAN
Üye
Ecz. Ali Suat GÜNAYDIN
Üye
Ecz. Orhan Veli BÜYÜKIŞIK
Üye
Ecz. Ali UÇAK
Üye