Kamu Eczacıları Komisyonu

Ecz. Özlem SALCI
Başkan
Ecz. Zülfiye AKGÖL
Üye
Ecz. Semra BADEMCİ
Üye
Ecz. Büşra Lütfiye TEZCAN
Üye
Ecz. Ethem Tuğşad ÖZ
Üye