Tıbbi Bitkiler ve Drog Komisyonu

Uzm. Ecz. Fadimana Aksüllü DOĞAN
Başkan
Ecz. Ümran ZEYBEKOĞLU
Üye
ECZ. Muammer ŞEN
Üye
Ecz. Ahmet Ozan ALTAY
Üye
Ecz. Betül Sena BARDAKÇI
Üye
Ecz. Mahmut BİLGİÇ
Üye
Ecz. Dudu ÇİFTCİ
Üye
Ecz. Zahide Yasemin ALKAN
Üye