08.09.2021 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI HAKKINDA

date08 Eylül 2021 categorySGK

08.09.2021 tarihli 31592 sayılı Birinci Mükerrer Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları” yayımlanmıştır.

 

Tebliğ değişikliği metni, yapılan düzenlemelerle ilişkin karşılaştırmalı tablo ve komisyon kararı ile eki listeler ekte yer almaktadır. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.

 

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

 

EK-1 Liste için tıklayınız.

 

EK-2 Liste için tıklayınız.