12/03/2022 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

12/03/2022 tarihli ve 31776 sayılı Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.


Tebliğ değişikliği metni ekte yer almaktadır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


Konya Eczacı Odası


Tebliğ metni için tıklayınız.