12.09.2019 TARİH’İNDE SUT ’TA YAPILAN KOAH VE GÖZ İÇİ ENJEKSİYON İLAÇLARINDAKİ GÜNCELLEME HAKKINDA

date22 Kasım 2019 categoryKEO

12.09.2019 Tarih’inde SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)’ta yapılan güncelleme
KOAH REÇETELERİ
SUT’un 4.2.24.B /4 maddesine göre “ uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA), obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjikler (LAMA) ve inhale kortikosteroidler (İKS) gruplarında mono olarak yer alan ürünlerin tek başına veya birlikte reçete edilmesi halinde bedelleri kurumca karşılanır. (LABA+LAMA+İKS) şeklinde mono ürünlerle veya sabit doz kombinasyonlarla yapılacak üçlü kombinasyon tedavilerin; en az 3 ay süreyle inhale kortikosteroid (iks) ve uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA) ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alınamayan, sık atak geçiren (yılda 2 ve üzeri atak veya 1 ve üzeri yatarak tedavi) ve dispnesi olan (mmrc 2 ve üzeri veya cat skoru 10 ve üzeri) orta-ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan erişkin hastaların idame tedavisinde kullanılmaları ve bu durumların uzman hekim raporunda belirtilmesi halinde bedelleri kurumca karşılanır.”

4.2.24.b maddesine göre 11.09.2019 tarihinden sonra ilk defa tedaviye başlayacak KOAH hastalarının raporlarında “ 3  etkin maddeyi içeren ürünün birlikte kullanıması halinde SUT’un bu maddesindeki açıklamanın raporda yer alması gerekmektedir.”
 
GÖZ İÇİ ENJEKSİYON REÇETELERİ
SUT’un 4.2.33.maddesinde belirtilen Göz içi enjeksiyonların (eylea, lucentıs, altuzan) reçetelerinde;

A) Yükleme dozlarının tamamlanmasından sonra veya idame tedavilerinde aynı ilaca devam edilecekse cevap kriterlerinin tamamının raporda yer alması gerekmektedir. Cevap için raporda belirtilecek 3 kriter;

     1 - Görme keskinliğinin artmış olması
     2 - Bir sıra 5 harf görmede düzelme
     3 - OKT’de fovea kalınlığının 250µm altında olması

     Ancak Fovea kalınlığının 250 mikron üzerinde olması halinde 4.2.33/5 maddesindeki şartlara göre reçeteler karşılanacaktır.

    
     (5) Tedavinin başladığı veya idame tedaviye geçildiği tarihte yürürlükte bulunan Tebliğde belirtilmiş OKT bulgularına göre tedavi görmekte olan hastaların hâlihazırdaki OKT’ de merkezi fovea kalınlığının 250 mikron ve üzerinde olması durumunda tedaviyi yürüten hekim tarafından “hastanın tedaviye yanıt verdiğinin” raporda belirtilmesi kaydıyla mevcut anti-VEGF ilaç ile tedaviye devam edilmesi mümkündür.
     


 Cevapsızlık için aşağıdaki kriterlerden bir tanesi yanıtsızlık yeterli olacaktır. 

     1 -Başlangıç tedavisen göre görme keskinlinin artışı olmaması veya görme keskinliğinin azalması veya
     2 -Bir sıra 5 harf kayıp olması veya
     3 -OKT’de fovea kalınlığının 250µm ve üstünde olması

B) Yükleme dozlarının 4-6 hafta aralığında yapılması önemlidir. 6 haftayı aştığı durumlarda sağlık bakanlığından ilaç dışı endikasyon onayı alınması gerekmektedir.