2020 YILI EKİM KASIM ARALIK NÖBETLERİ HAKKINDA

Ekim – Kasım – Aralık aylarındaki nöbetlerle ilgili mazereti olan eczacılarımızın; bu mazeretlerini belirten dilekçelerini 14 Eylül 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza iletmeleri gerekmektedir. Bu dilekçelerin Nöbet Komisyonu tarafından değerlendirileceği ve bu tarihten sonra gelen taleplerin dikkate alınmayacağı meslektaşlarımıza önemle duyurulur. 

Konya Eczacı Odası