ADALET BAKANLIĞI 2022 YILI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

date20 Haziran 2022 categoryKEO

Meslektaşlarımızın Dikkatine!

2022 Yılı T.C. Adalet Bakanlığı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve T.C. Adalet Bakanlığı Açık Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeleri Odamıza gelmiştir.

-Konya merkezinde yer alan meslektaşlarımız Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu ile sözleşme yapabileceklerdir.
-Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu sözleşmeleri Odamız tarafından bu kurumlara toplu olarak teslim edilecektir.

Meslektaşlarımızın sözleşme temin etmeye gelirken;


SÖZLEŞME YENİLEMESİ YAPACAKLAR İÇİN,
Ruhsat Fotokopisi (Değişiklik Olması Halinde)
Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Formu (Odamızdan Temin Edilecektir.)
Eczacı Odasından Alınan Yeni Tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur Belgesi”
İnteraktif Vergi Dairesinden alınan 2021 yılı Satış Hasılat Formu

Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise sadece 2022 yılında yapılacak olan sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı eczane bilgi formu

Eczane kaşeleri ile,


İLK DEFA SÖZLEŞME YAPACAKLAR İÇİN
Kimlik Fotokopisi
Ruhsat Fotokopisi
Noter Onaylı İmza Sirküleri (ASIL)
Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Formu (Odamızdan Temin Edilecektir.)
Eczacı Odasından Alınan Yeni Tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur Belgesi”
İnteraktif Vergi Dairesinden alınan 2021 yılı Satış Hasılat Formu(Yeni açılan eczaneler için mükellefiyet belgesi)

Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise sadece 2022 yılında yapılacak olan sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı eczane bilgi formu

Eczane kaşeleri ile,
Odamıza gelmeleri gerekmektedir.

Ceza İnfaz Kurumu sözleşmelerinin Odamıza son teslim tarihi 
24.06.2022 Cuma günü mesai bitimine kadardır.


Sözleşme bedelleri 50’şer TL’dir

***** Sözleşmelerin ilgili yerlerine iskonto oranının ve hangi Kurum için sözleşme alınmış ise o Kurum’un açık adının yazılması gerekmektedir. (Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve/veya Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu)

***** Sözleşme tarihi olarak yenileme yapan eczaneler sözleşme üzerine yazılacak tarih
01.06.2022' dir.

 

 İlçelerde sözleşmeler İlçe Temsilciliklerimizden temin edilebilecektir.

Odamıza Verilecek Sözleşme Talep Dilekçesi için Tıklayınız
 E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yenileme Dilekçesi İçin Tıklayınız. 
 
E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İlk Defa Dilekçesi İçin Tıklayınız. 
 
Açık Ceza İnfaz Kurumu Yenileme Dilekçesi İçin Tıklayınız. 
 
Açık Ceza İnfaz Kurumu İlk Defa Dilekçesi İçin Tıklayınız.