Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanımı Hakkında

date31 Ocak 2020 categoryTEB
Türk Eczacıları Birliği tarafından 31.01.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda;

Antidepresan ve antipsikotik ilaçların reçeteye yazım koşulları konusunda yaşanan tereddütler oluştuğuna dair Birliğimize ulaşan bildirimler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan görüş talep edilmiştir.
Kurum tarafından Birliğimize iletilen yazıda;
SUT’un “Antidepresan ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.2 maddesinin altıncı fıkrasında belirtilmekte olan     “Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta; psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.” hükmü doğrultusunda Medula Eczane Provizyon Sisteminde düzenlemenin mevcut olduğu; raporlu hastalarda rapor kodundan, ayaktan tedavilerde de “246-Demans” uyarı kodu seçilmek suretiyle kontrol edilerek uygulamanın bu doğrultuda yürütüldüğü bildirilmektedir.

Kurum yazısı ektedir.

KONYA ECZACI ODASI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yazısı için tıklayınız.