BENLYSTA (BELİMUMAB) İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

date12 Haziran 2019 categoryKEO

Türk Eczacıları Birliği’ne T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 27.05.2019 tarih ve E.85943 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü bildirilerek, Benlysta (belimumab) isimli ilacın kullanımına bağlı olarak görülen depresyon, kendine zarar verme, intihar düşüncesi/eylemi riskinin artışı hakkında önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Odamız tarafından duyurulması istenmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.
TİTCK’nın 27.05.2019 tarih ve E.85943 sayılı yazısı için tıklayınız.

Konya Eczacı Odası