ÇOK KARŞILANAN REÇETELERLE İLGİLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KISA BİLGİ NOTLARI HAKKINDA

date10 Eylül 2019 categoryÖnemli

ÇOK KARŞILANAN REÇETELERLE İLGİLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KISA BİLGİ NOTLARI HAKKINDA

4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Değişikliğe istinaden özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar yazımız devamında paylaşılmıştır.


Bu çalışma ve tablo SUT REHBERİ ekibi tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen SUT REHBERİ ekibine teşekkür eder meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.

• Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil matbu reçetelerin bedelleri; Kurumun resmi internet sitesinde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanır.

Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Yatan hastalara düzenlenen e reçetelerde ‘Eczanemizde yoktur’ ibaresi bulunma şartı kaldırılmıştır.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Tenofovir Alafenamid Fumarat (Vemlidy) tedavisi için ön şartlardan biri olan ‘kemik mineral dansitesini etkileyen ilaç kullanımı SUT ‘dan çıkartıldı.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Bupropiyon(Wellbutrin), Vortioksetin(Brintellix) ve Agomelatin(Voldoxan) için Major Depresif bozukluk kaldırılmış, Orta ağır Depresif bozukluk eklenmiştir. Ayrıca nöroloji reçete/raporu kaldırılıp sadece psikiyatri reçete/rapor edebilecektir.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Klozapin(Clonex,Leponex), Olanzapin(Zyprexa vs), Risperidon(Risperdal vs), Amisülpirid(Solian tb), Ketiapin(Seroquel vs), Ziprosidon(Zeldox), Aripiprazol(Abilify), Zotepine, Sertindol(Serdolect), Paliperidon(Xeplion) içeren ürünleri nöroloji reçete/rapor edemiyor. Sadece psikiyatri reçete/rapor edebilecek.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Dabigatran(Pradaxa), Rivaroksaban(Xarelto), Edoksaban(Lixiana) ve Apiksaban(Eliquis) kombine kullanılması halinde bedelleri karşılanmaz’ ifadesi eklenmiştir.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019

• Stronsiyum ranelat(Protelos) (kombinasyonları dahil), Raloksifen(Evista) ve Denosumab(Prolia) etkin maddeli ilaçların raporunu Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı da düzenleyebilecek.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar Nöropatik Ağrı ve Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji teşhislerinde sadece 3. Basamak sağlık kuruluşlarından çıkartılan Sağlık Kurulu raporuna istinaden ve rapor çıkartabilecek uzman hekimler tarafından reçete edilmesi durumunda karşılanması mümkün hale getirildi.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
Nöropatik Ağrı’da rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar;
Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, algoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Romatoloji, Ortopedi ve Tavmatoloji, Geriatri veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji’de rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar:
Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Algoloji Uzmanı

• Nöropatik Ağrıda Kapsaisin (Capciderm Krem) geri ödeme kapsamına alındı.

• Epilepside rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar :
Pregabalin etkin maddeli ilaçların mono veya sabit doz kombinasyonlarının 3. Basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az 1 Nöroloji Uzman Hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli SKR’na istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesinde ödenir’ maddesi eklendi.
Gabapentin etken maddeli ilaçların ‘üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az bir nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır ‘maddesi eklendi.

• Pimekrolimus(Elidel) ve Takrolimus (Tacrolin vs) (topikal formları) kullanım ilkeleri ;
- 2 Kutuya kadar tüm hekimler reçete edebilecek (Uygun endikasyonda)
- 2 Kutu üzerinde Dermatoloji Uzman hekimince raporsuz da reçete edebilecek.
- 10 kutuya kadar alımlarda Dermatoloji Uzman hekim raporuna kadar tüm hekimler reçete edebilecek
- 10 kutudan fazla ödenebilmesi için Dermatoloji Uzman hekimi raporuna istinaden dermatoloji reçetesi gerekecek.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019

• Enteral beslenme ürünlerinde erişkinler için malnutrisyon tanımına aşağıkaki ibare elenmiştir.
(Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.)
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Lizozomalhastalıklar için tedavi ilkelerinde raporda en az bir erişkin/çocuk endokrin ve metabolizma uzmanı bulumak kaydı ile ; gastroenteroloji veya nöroloji veya nefroloji uzman hekimlerince düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Evorimus (Afinitor) için meme kanserinde geri ödemesi mümkün hale geldi.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• KML tedavisi için bosutinib (Bosulif) geri ödeme kapsamına alındı.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Psöriazis tedavisi için biyolojik ajanlardan iksekizumab( Copellor) geri ödeme kapsamına alındı.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Juvenil Romatoid artritli hastaların 18 yaşından sonra tedavilerinin devamında erişkin RA geçiş aşamasında ACR pediatrik cevabı alınan hastalarda DAS 28 koşulu aranmadan Anti-TNF kullanılması mümkün hale getirildi. 18 yaşından sonra hastalığın alevlenmesi durumunda erişkin RA koşulları ve DAS 28 skoru esas alınır.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Pulmoner HT da riociguat( adempas) ile sildenafil (revatio), tadalafil (departon) kombine kullanımı kurumca karşılanmayacaktır.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Pulmoner HT da seleksipag (Uptravi) geri ödeme kapsamına alındı.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019
 
• Deferasiroks (Exjade) için dağılabilir tb formları 2 yaş ve üzeri, tablet formları 5 yaş üzeri organ hasarı veya riski olan hastalarda hematoloji uzman hekiminin bulunduğu skr ile karşılanabilir. Tedavi altında iken karaciğer demir konsantrasyonu <3mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/L olduğunda tedavi sonlandırılır.
Yürürlülük Tarihi : 12 Eylül 2019

KOAH REÇETELEME ÖDEME ŞARTLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
ASTIM REÇETELEME ÖDEME ŞARTLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ


Nebul Formlarla ilgili kurumdan gelecek yazı doğrultusunda güncelleme yapılacaktır.
 
Konya Eczacı Odası