ECZANELERE AİT RUHSATNAMELERİN BASIMI İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK OLARAK TİTCK İL SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI İŞLEMİ HAKKINDA

date31 Ocak 2019 categoryKEO

Meslektaşlarımızın dikkatine!

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelere ait ruhsatnamelerin basımı işlemlerinin elektronik olarak TİTCK İl Sağlık Sistemi üzerinden yapılması, önceden düzenlenmiş olan eczane ruhsatnamelerinin de yenilenmesi amacıyla yeniden basılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizde mevcut tüm eczanelerin ruhsatnameleri sertifikalı ruhsatname ile değiştirilecek olup, Eczane sahibi eczacılarımızın aşağıdaki listelenen belgeleri 07 Şubat 2019 Perşembe gününe kadar Odamıza ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlçelerde bulunan eczacılarımızın ise talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak şeffaf dosyalar içinde temsilciliklerimize teslim etlmeleri gerekmektedir.

1.) Eczaneye ait ruhsatname aslı, (eğer ruhsatname aslı kaybolmuş ise ruhsatnamenin kaybolduğuna ilişkin yeni tarihli gazete ilanı ile sertifikalı ruhsatname ruhsat harcı alınarak yeniden düzenlenir)
2.) Arkalı önlü diploma fotokopisi (Diplomalarda eczacının fakülte giriş tarihine dair veri yoksa eczacının eczacılık fakültesine girdiği tarihi belirttiği diploma fotokopisinin arkasına kendi el yazısı ile yazılmış beyanı)
                Örnek ( ………….. Fakültesine ………… tarihinde (gün,ay,yıl) kayıt oldum. İmza/kaşe )
3.) 2013 yılından sonra eczacılık fakültesine girenler için eczacılık fakültesine girdiği tarihi gösterir ilgili fakülteden temin edeceği imzalı belge/yazı.
4.) Belediye tarafından eczane adresinde değişiklik olması durumunda, güncel adresini gösterir ilgili belediyeden alınacak belge/yazı. (Adres tespit belgesi vb.)
5.) Eczacı tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanıp kaşelenecek eczacı / eczane bilgi formu.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
Eczacı / Eczane Bilgi Formu için tıklayınız.
Kurum yazısı için tıklayınız.

Konya Eczacı Odası