ETİL ALKOL SATIŞI HAKKINDA

date06 Eylül 2019 categoryKEO

Etil Alkol Satışı Hakkında

Titck’dan gelen 22.08.2019 tarih ve 27339882-513.01-E.129542 sayılı yazıda;

“984 sayılı Ecza Ticarethaneleri ile Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’un 11 inci maddesinin – Ecza ticarethanelerinden yalnız eczanelere ve ilaç üreticilerine toptan veya perakende ecza ve mevaddı kimyeviye satılabilir. Ecza ticarethanelerinde reçete yapılması memnu olduğu gibi tuvalet eşyasıyla kauçuk mamulat veya tıbba ve kimyaya ait alat ve edevat müstesna olmak üzere toptan ve perakende olarak ecza ve kimyevi maddelerin ve tıbbi müstahzaratın eşhasa satılması dahi memnudur. Sanat ve ziraatte kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddeler toptan ve perakende olarak hususi ahkamına tevfikan satılabilir. “ hükmünde olduğu belirtilerek; 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanun doğrultusunda açılan ve faaliyet gösteren eczaneler tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün sadece ecza depolarından aylık 2 litre olarak temin edilebileceği ve ecza depoları tarafından etil alkol satışının yapıldığı eczane bilgilerinin ilgili form doğrultusunda il sağlık müdürlüklerine gönderileceği” bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.
Kurum yazısı için tıklayınız.
Konya Eczacı Odası