ETİL ALKOL TEMİNİ HAKKINDA

date11 Ağustos 2022 categorySağlık Bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen 02/08/2022 tarih ve E-24931227-513.01-823544-7110 sayılı yazısında; Kurumumuzun 30/07/2021 tarihli 81 İl Sağlık Müdürlüğü hitaplı yazısı ile;

  • “Eczanelerin ecza depolarından temin ettiği tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün yalnızca Majistral ilaç yapımında kullanılabileceği,
  • Bu doğrultuda teminine izin verilen azami miktarın aylık 5(beş) litre ile sınırlı olduğu,
  • Tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün eczanelerden satışının yapılamayacağı,
  • Eczanelerde Majistral ilaç yapımında kullanılan tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün sarf edilen miktarının yapılacak olan eczane denetiminde eczacılar tarafından ibraz edilmesi gerektiği” bildirilmiş olup,
  • Eczanelerin ecza depolarından Majistral ilaç yapımında kullanımı kapsamında ihtiyaçları olmasa dahi her ay rutin olarak 5(beş) litre etil alkol temin etmelerinin uygun olmadığı,
  • Eczanelerin etil alkolü Majistral ilaç yapımına yönelik olarak ihtiyaç halinde aylık azami 5(beş) litre temin etmesi gerektiği,
  • Temin edilen etil alkolün dezenfektan, temizlik vb. amaçlı kullanılmayacağı,
  • Eczanelerde kullanılan etil alkolü miktarının ilgili Majistral ilaç reçetelerin ibraz edilmesi yoluyla kontrol edileceği, bildirilmiştir.

Bu bağlamda etil alkol teminine yönelik yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi, yapılacak olası kontroller açısından önem arz etmektedir. Kurum yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Kurum yazısı için tıklayınız.

Konya Eczacı Odası