GEBELİK TEŞHİSİNDE DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLERİN KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

date23 Ekim 2023 categorySGK

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.7 "Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri" başlıklı maddesinin 1. fıkrası "Uzman hekimlerce veya uzman hekim tarafından düzenlenen en fazla 3 ay süreli kullanılacak ilacın dozunu gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak tedaviye başlanır ve bu rapora istinaden diğer hekimler tarafından reçete edilebilir. Devam tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporları, en fazla 1 yıl süreli olup bu rapora dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Gebelerde ise kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düzenlenen 9 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Eczacıları Birliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı’na gönderilen yazı ile, gebelik teşhisinde kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düşük molekül ağırlıklı heparinlerin ayaktan raporsuz olarak teminine yönelik düzenlenen reçetelere ait bedellerin karşılanıp karşılanmadığı hakkında bilgi talep edilmiş olup, Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğine gönderilen ve ekte yer alan cevabi yazı ile, ilgili SUT maddesi kapsamında, düşük molekül ağırlıklı heparinlerin gebelerde kullanımının kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimince düzenlenen 9 ay süreli uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü yazısı için tıklayınız.