GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETE İNCELEMELERİNE YÖNELİK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

date15 Eylül 2023 categoryTEB

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 13.09.2023 tarih ve 23786 saylı yazıda;

Geçici koruma altındaki yabancılara ait reçeteler için, meslektaşlarımızca yapılacak doz düzeltme, kesinti itiraz, reçetelerin tamamının incelenmesi ve döküm iptali başvurularında kullanılacak olan dilekçe örneklerinin kullanımının talep edildiği ve üyelerimizin konu hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Türk Eczacıları Birliği Yazısı için tıklayınız.

Suriyeli Reçeteleri Doz Düzeltme Dilekçe Örneği

Suriyeli Reçeteleri Tamamı İncelensin Dilekçe Örneği

Suriyeli Reçeteleri Kesinti İtiraz Dilekçe Örneği

Suriyeli Reçeteleri Döküm İptal Dilekçe Örneği