GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA AİT REÇETELER HAKKINDA

date12 Nisan 2018 categoryKEO

Ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancılara ait reçete muhteviyatı ilaçlar 12 Ekim 2015 tarih ve 2015/8 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi” konulu Genelge hükümleri çerçevesinde serbest eczaneler tarafından temin edilmektedir.

16 Mart 2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklik ile, Yönetmeliğin “Sağlık Hizmetleri”başlıklı 27 inci maddesinin altında yer alan ç bendinde yer alan AFAD ibaresinin yerine Genel Müdürlük ifadesi getirilmiş ve ilgili bent aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:   

   “ç) Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından ödenir.”

Serbest eczaneler tarafından karşılanmakta olan, geçici koruma altındaki yabancılara ait reçete işlemleri konusunda 16.03.2018 tarihinden itibaren ne şekilde işlem yapılacağı konusunda AFAD yetkilileri ile yapılan görüşmede, eczaneler tarafından 15.03.2018 (dahil) tarihine kadar düzenlenmiş faturaların AFAD’a gönderilebileceği; 16.03.2018 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar ile ilgili olarak AFAD tarafından herhangi bir işlem yapılmayacağı bilgisi alınmıştır.

Birliğimiz tarafından, T.C.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden, Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 16.03.2018 tarihinden itibaren, geçici koruma altındaki yabancılara ait reçetelerin temini, fatura edilmesi ve bedellerinin geri ödenmesi işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği konularında bilgi istenmiş olup, Genel Müdürlükten alınacak bilgiler doğrultusunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Fatura Bilgileri;

KONYA İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi N. 4700613100
Vergi D. MEVLANA VERGİ DAİRESİ


Yukarıdaki gibi düzenlenen faturalar aşağıdaki adrese gönderilecektir.

Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
Mamak Caddesi No:213/C ( Mamak Belediye Binası Yanı) MAMAK / ANKARA


Konya Eczacı Odası