GENVOYA VE STRİBİLD MÜSTAHZARLARI İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

date12 Haziran 2019 categoryKEO

Türk Eczacıları Birliği’ne T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 28.05.2019 tarih ve E.87233 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurumca yürütüldüğü bildirilerek, Genvoya (elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir alafenamid) ile Stribild (elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir disoproksil) isimli müstahzarların gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterında daha düşük elvitegravir ve kobisistat maruziyeti nedeniyle tedavi başarısızlığı riski ile HIV enfeksiyonunun anneden çocuğa bulaşma riskinin artışı hakkında bilgilendirme içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Odamız tarafından duyurulması istenmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.
TİTCK’nın 28.05.2019 tarih ve E.87233 sayılı yazısı için tıklayınız.

Konya Eczacı Odası