Hatırlatmadır! GÖÇ İDARESİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

date05 Nisan 2021 categoryKEO

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan ve 01.03.2021 Pazartesi günü yürürlüğe giren Protokol kapsamında sözleşme yapan eczaneler, Protokolün (3.10) numaralı maddesinde yer alan reçeteleri karşılarken, Farma Inbox'a tanımlanmış olan farklı grup uygulaması ve sıralama sistemi uyarınca işlem yapacaklardır.

Protokolde, eşit paylaşım ve sıralı üst limit esasına göre karşılanacağı belirlenen reçete gruplarında yer alan reçeteler, Farma Inbox'a tanımlanmış olup, reçete bedelinin ödenmesi için Farma Inbox'a giriş yapılmış olması ve Oda tarafından onaylanması esastır. Bu reçeteler, aylık olarak Bölge Eczacı Odalarımız tarafından onaylanacaktır.

Farma Inbox içerisinde yer alan Reçete Tevzi Sistemi'ne eklenen yeni bir buton aracılığıyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ait reçete girişlerinin, reçete tiplerine göre yapılması sağlanacaktır.

Kuruma teslim edilecek reçete tevzi icmalleri tek liste olarak alınacak ve Bölge Eczacı Odası onayı sonrası Kuruma teslim edilecektir.

Buna göre, geçici koruma altındaki yabancıların reçetelerini karşılamak üzere Göç İdaresi ile sözleşme imzalamış olan meslektaşlarımızın reçete karşılama sırasında, aşağıda yer alan reçete gruplarını Farma Inbox Sistemine kaydetmesi önemlidir.

Sisteme tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir.

a. Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

b. Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

c. Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,

d. Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e. Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

f. Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar (İçeriği Protokolün 3.8 nci maddesinde belirtilenler hariç)

g. Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler

h. Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)

i. TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar

j. Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab, Sekukinumab, Ustekinumab, Vedolizumab.

İl ve ilçelerde Göç İdaresine ait yukarıda bahsi geçen reçete gruplarının kotaları 30 Nisan 2021 tarihine kadar elde edilecek veriler ışığında, reçete dağıtım sisteminin mantığı ve ruhuna uygun olacak şekilde yönetim kurulumuzca tespit edilecek ve duyurusu yapılacaktır. Duyuru yapılıncaya kadar il ve ilçelerde kota sınırlaması yapılmayacaktır.   

 

2021 yılı Göç İdaresi sözleşmeleri kurum tarafından onaylanmıştır. Sözleşmelerin onaylanan nüshaları odamıza gelmiştir. İl merkezindeki meslektaşlarımız kaşe ve imza karşılığında odamızdan alabileceklerdir. İlçedeki meslektaşlarımız ise ilçe temsilciliklerinden alabilirler.

 

Sözleşmenin “KESİLECEK İLK FATURA EKİNDE İLGİLİ BİRİME ( ERTUĞRUL GAZİ SSGM) GÖNDERİLECEK" yazan  nüshasının 31 Mart 2021 tarihinde kesilecek olan faturaya eklenmesi gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.