GÜNCELLENDİ-03.03.2020 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında Yayımlanan SUT Değişikliği ve SHFK Kararı Hakkında

date03 Mart 2020 categoryTEB
Türk Eczacıları Birliği tarafından 03.03.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda;

3 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır.
Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almakta olup, değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablonun ayrıca yayımlanacağı bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

KONYA ECZACI ODASI

Tebliğ metni için tıklayınız.
Tebliğ metni ekleri için tıklayınız.
Komisyon kararı için tıklayınız.
Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.