HATIRLATMADIR! 2019 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

date06 Eylül 2019 categoryKEO

Odamız 2019 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu 07 Eylül 2019 (yarın) saat 13.30’da,
seçimler ise 08 Eylül 2019 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 arası Odamız Uzm. Ecz. Harun KIZILAY konferans salonunda yapılacaktır.


Program detayları aşağıda yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

Gündem
1. Açılış
2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)
3. Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
5. Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Mali Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
8. 2019 – 2020 Bütçe Tasarısının sunulması, görüşülmesi, onaylanması
9. Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna bölümler arası aktarma yapma yetkisinin verilmesi
10. Dilek ve Öneriler
11. Yeni oluşturulacak Eczacı Odası organları için adayların oluşturulması
12. Kapanış