İKİ YILDA BİR YAPILAN HASSAS TERAZİ VE KÜTLE SETİ KONTROLLERİ (ÖNEMLİDİR)

date13 Şubat 2024 categoryKEO

Hassas Terazi Kontrolleri için;

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 01.01.2014 Tarihinde Yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği gereği hassas terazilerin periyodik muayene ve damga işlemleri TSE HYB belgesine sahip Yetkili Muayene servisleri tarafından yapılacaktır.

Hassas terazi ve kütle setlerinin muayeneleri ayrı ayrı yapılacaktır!


Odamız  ASER BİYOMEDİKAL KALİBRASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ile anlaşmış olup,

Terazi muayene işlemleri (Kütle Seti hariç) anlaşmalı olduğumuz firma 

  tarafından yapılacaktır.

, Kütle seti muayeneleri ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacaktır.

 


Terazi muayeneleri ilgili firma tarafından yerinde yapılacak olup, yine muayene ücretleri firma tarafından eczanelerimizde makbuz karşılığında tahsil edilecektir.

Terazi kontrolleri için Odamız meslektaşlarımızın daha önceki yıllarda oluşan mağduriyetlerinin yaşanmaması adına takip kararı alınmıştır.( Başvuru yapmayan işyeri terazisi damgasız sayılacağından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/C maddesi gereğince her ölçü aleti için idari para cezası uygulanacaktır)


Terazi kontrolü için aşağıda yer alan örnek görsellerdeki gibi; terazi plaka görselleri, eczacı adı ve eczane adı eczacılarımız tarafından en geç 16 Şubat 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamız Kurumsal WhatsApp numarasına 0543 353 90 01 gönderilmesi rica olunur. Gönderilen muayene bilgileri oluşturulan havuzda tasnif ve kontrolü yapılacaktır. 

ÖRNEK GÖRSELLER

 

 

 

Kütle Setlerinin Muayeneleri için;

Gram ve kütlelerin muayene için TSE’ye gönderilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 21’inci maddesinin ikinci fıkrası;

“2) (Değişik: RG-31.12.2018-30642 4.Mükerrer) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer veya mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2’nci sınıf elektronik teraziler ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazi ve varsa kütlelerinin periyodik muayenelerinin ilgili bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda yaptırılması zorunludur." hükmündedir.

Bu doğrultuda, eczanelerde kullanılan kütle setlerinin periyodik muayeneleri için başvuruda bulunacak meslektaşlarımız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden veya

e-devlet üzerinden şubat ayı sonuna kadar (28/02/2024) başvurularını yapmak zorundadır.

 Hatırlatma:

Beyanname (dilekçe) vermeyen işyeri terazisi ve gram kütle setleri damgasız sayılacağından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/C maddesi gereğince her ölçü aleti için idari para cezası uygulanacaktır.
 
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununun 15. Maddesinin (c) fıkrası gereğince; Beyanname vermeyen, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş, tip onayı olmayan “alım satım işlerinde kullanılamaz” ibareli terazileri alım satım işlerinde kullanan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarına idari para cezası verileceği belirlenmiş olduğundan, Eczacılarımızın mağduriyet yaşamamaları için eksik, paslı, küflü kütle setlerini muayene ettirmemeleri ve yenisini temin etmeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

KONYA ECZACI ODASI