İKİ YILDA BİR YAPILAN HASSAS TERAZİ VE KÜTLE SETİ KONTROLLERİ (ÖNEMLİDİR)

date17 Şubat 2023 categoryKEO

Hassas terazi ve kütle setlerinin muayeneleri ayrı ayrı yapılacaktır!

Hassas Terazi Kontrolleri için;

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 01.01.2014 Tarihinde Yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği gereği hassas terazilerin periyodik muayene ve damga işlemleri TSE HYB belgesine sahip Yetkili Muayene servisleri tarafından yapılacaktır.


Terazi muayene işlemleri (Kütle Seti hariç)

ASER BİYOMEDİKAL KALİBRASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. veya DUYAR MUAYENE HİZMETLERİ

tarafından yapılacak olup, Kütle seti muayeneleri ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacaktır.


Merkezdeki eczacılarımız dilekçelerini odamıza, ilçelerdeki meslektaşlarımız ise ilçe temsilciliklerine verecek olup, temsilcilerimiz tarafından tüm dilekçeler toplu olarak Odamıza gönderilecektir.  
Terazi muayeneleri ilgili firma tarafından yerinde yapılacaktır. Yine muayene ücretleri firma tarafından eczanelerimizde makbuz karşılığında tahsil edilecektir.
Terazi kontrolü için aşağıda yer alan dilekçe eczacılarımız tarafından doldurulup, iki nüsha halinde hazırlanarak (1 nüshası eczanelerde kalacak) en geç 17 Şubat 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar odamıza teslim edilmelidir. 
Beyanname (dilekçe) vermeyen işyeri terazisi damgasız sayılacağından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/C maddesi gereğince her ölçü aleti için idari para cezası uygulanacaktır.

Anılan yönetmeliğin;
"(4) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:
a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır." maddesine göre;
2021 yılında terazi kontrolü yaptıran eczacılarımızın 2023 yılında terazilerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir.

Uyarı: 2021 yılında herhangi bir sebeple terazi alan (eczane açılış, terazi yenileme vb.) eczanelerimizin terazinin üzerinde yazan kalibrasyon tarihine bakarak şayet kalibrasyon tarihi 2021 ise fatura tarihi 2022 olsa bile terazi kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir.
 

ASER BİYOMEDİKAL KALİBRASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gamze SOLAK 0543 515 00 59
Fatma SOLAK 0537 954 81 18

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız

DUYAR MUAYENE HİZMETLERİ
Mustafa Duyar 0532 787 20 84
Duyar Kalibrasyon 0332 320 03 97

Başvuru Dilekçesi İçin TıklayınızKütle Setlerinin Muayeneleri için;

Gram ve kütlelerin muayene için TSE’ye gönderilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 21’inci maddesinin ikinci fıkrası;

“2) (Değişik: RG-31.12.2018-30642 4.Mükerrer) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer veya mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2’nci sınıf elektronik teraziler ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazi ve varsa kütlelerinin periyodik muayenelerinin ilgili bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda yaptırılması zorunludur." hükmündedir.

Bu doğrultuda, eczanelerde kullanılan kütle setlerinin periyodik muayeneleri için başvuruda bulunacak meslektaşlarımız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden şubat ayı sonuna kadar (28/02/2023) başvurularını yapmak zorundadır.

 

TSE bilgilendirme sayfası:

TSE Ölçü aletleri muayene bilgilendirme sayfası

TSE tarafından hazırlanan başvuru kılavuzu

Sorularınız için;

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2969&ParentID=9346

olcualetleri@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

Hatırlatma:

Beyanname (dilekçe) vermeyen işyeri terazisi ve gram kütle setleri damgasız sayılacağından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/C maddesi gereğince her ölçü aleti için idari para cezası uygulanacaktır.
 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununun 15. Maddesinin (c) fıkrası gereğince; Beyanname vermeyen, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş, tip onayı olmayan “alım satım işlerinde kullanılamaz” ibareli terazileri alım satım işlerinde kullanan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarına idari para cezası verileceği belirlenmiş olduğundan, Eczacılarımızın mağduriyet yaşamamaları için eksik, paslı, küflü kütle setlerini muayene ettirmemeleri ve yenisini temin etmeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

KONYA ECZACI ODASI