ISI NEM ÖLÇER VE LEVHA ZORUNLULUĞU HAKKINDA

date13 Mart 2023 categoryKEO

Değerli meslektaşlarımız

"Eczane levhaları ve sıcaklık, nem takibi

GEÇİCİ MADDE 4 – (Değişik: RG-30.12.2021-31705 2. Mükerrer)

(1) 20 nci maddenin yedinci fıkrasında yer alan “kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması” yükümlülüğü yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından en geç 31.12.2022 tarihine kadar yerine getirilir.

(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü yeni açılan ve nakil olan serbest eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan serbest eczaneler tarafından ise en geç 31.12.2022 tarihine kadar yerine getirilir." denmekteydi.

Her yıl yukarıdaki gibi yönetmelikte değişiklik olmakta ve ısı-nemölçer ve levha zorunluluğu ötelenmekteydi.

Ancak bu yıl TİTCK bu konuda şu ana kadar öteleme yapmadı. Bu nedenle hafıza kayıtlı ısı-nemölçer almayan ve standart eczane levhalarını yenilemeyen meslektaşlarımızın rutin denetlemelerde sıkıntı yaşamaması adına eksiklerini gidermeleri önem arz etmektedir.

Konya Eczacı Odası