KONYA SGK TARAFINDAN YAPILAN KESİNTİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

KONYA SGK TARAFINDAN SON DÖNEMDE SIKÇA YAPILAN KESİNTİLER NEDENİYLE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA  DİKKAT EDİLMELİDİR.


1.) Endikasyon dışı onay ile reçete karşılarken;

 • Medula eczane sistemi üzerinden endikasyon dışı onay belgesi görüntülenerek sorgulanmalıdır.

 

 • Endikasyon dışı onayı isteyen hekimin branşı ile rapor çıkartan hekimin branşının aynı olduğu ve reçeteyi de bu branş hekimin yazdığı teyit edilmelidir.
 • Endikasyon dışı onayın süresi ile raporun süresinin uyumlu olduğu teyit edilmelidir.
 • Endikasyon dışı onay formunda geçen hastalık ile rapordaki ICD-10 kodunun uygun olduğu teyit edilmelidir.
 • Endikasyon dışı belgede geçen etken madde adı ve dozunun uyumluluğu teyit edilmelidir.
 • SUT eklerinden EK 4-D ’de bulunan katılım payından muaf hastalıkların 21.01 kodu ile, harici hastalıkların ise 20.01 kodu ile katılım paylı olarak çıkarılması gerekmektedir, bu durumun uygunluğu kontrol edilmelidir.
  Prospektüsünde veya SUT ’ta ardışık ya da kombine kullanılamayacağı belirtilen ilaçlar için çıkarılan endikasyon dışı belgeler, ardışık ya da kombine kullanıma yönelik izin alınmış olsa dahi ödeme dışında kalacaktır. Ancak, hayati durumu tehdit eden bir durumda mutlaka ardışık ya da kombine kullanım gerekiyor ise; bu durum endikasyon dışı belgede belirtilmeli ve eczacı veya hasta tarafından SGK’ya başvurularak hastanın TC kimlik numarasına 404 uyarı kodu   ‘Endikasyon dışı kullanım onayı sistemde kimlik numarasında kayıtlı hastalar için ilaç izni.’ tanımlatılmalıdır. Reçete kaydederken 404 uyarı kodu isteyen ilaçlar için, SGK’dan 404 uyarı kodunun hasta üzerinde tanımlı olduğu teyit edilmeli, tanımlıysa bu uyarı kodu seçilerek işlem yapılmalıdır. 
  Reçete kaydederken 459 ‘Mahkeme kararı sistemde kimlik numarasında kayıtlı hastalar için ilaç izni’ uyarı kodu isteyen ilaçlar için, SGK’dan 459 uyarı kodunun hasta üzerinde tanımlı olduğu teyit edilmeli, tanımlıysa bu uyarı kodu seçilerek işlem yapılmalıdır. Endikasyon dışı onay formları pandemi sebebiyle 09.04.2020 tarihinde titck.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuru ile ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştı. Fakat bu duyurudan sonra çıkan endikasyon dışı onay formlarının içeriğine;
  • Bu duyuru kapsamında uzatılabilir.
  • Bu duyuru kapsamında değildir.
  • İlacı sadece prospektüsünde geçen teşhis ve dozlarda kullanılabilir, ifadelerinden biri yazılmaktadır.

“Bu duyuru kapsamında uzatılabilir.”  şeklinde bir ifade var ise ikinci duyuruya kadar süresiz uzatıldığı,
“Bu duyuru kapsamında değildir.” ,ifadesi yer alıyor ise endikasyon dışı onay formundaki süre kadar geçerli olduğu,
“İlacı sadece prospektüsünde geçen teşhis ve dozlarda kullanılabilir” şeklinde bir ifade varsa onay verilmediği anlamı taşımaktadır. 21.01 ya da 20.01 kodlu raporla işlem yapılmamalıdır.

Eğer raporda 21.01 veya 20.01 kodları varsa; mutlaka endikasyon dışı onay formu varlığı güncelle butonu ile kontrol edilmeli, sonrasında içeriği okunmalıdır. Ekranda görünüyor olması süresi ve içerik bakımından geçerlidir anlamına gelmemektedir. 

2.) LABA-LAMA-İKS kombinasyonu içeren ilaçlar raporsuz olarak verilemez, mutlaka rapor aranmalıdır.
LABA-İKS veya LAMA içeren bir ilaç reçete edildiği zaman hastanın ilaç bilgisi kontrol edilip, elinde diğer grubun varlığı sorgulanmalıdır.

Örn: Hastaya LABA-İKS (Ventofor Combi inh. Kapsül gibi) ilaçlar raporsuz reçete edildiği zaman ilaç bilgisinden LAMA (Spiriva İnh. Kapsül veya Panthero Neohaler İnh. Kapsül gibi) ilaç varlığı kontrol edilmelidir.

3.) 31.12.2021 ve 28.02.2022 tarihlerinde devam reçetesi uygulaması sonlanan ve raporları uzatılmayan kronik hastalık ilaç gruplarına ait raporların süreleri medula sisteminde uyarlanmış, ancak bu ilaçları içeren 20.00 ICD kodlu raporlar sistemde uyarlanamamıştır.

Örn: Plavix için 04.02 ICD kodlu rapor süresi 28.02.2022 tarihinden sonra uzatılmamış, ancak 20.00 ıcd kodlu raporlar sistem uyarlanmadığı için 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Plavix reçeteleri 20.00 ile uzatılmış raporla sistem tarafından ödenmesine rağmen karşılanmamalı ve yeni rapor aranmalıdır.

 

Daha önce yapılan duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.keo.org.tr/sayfa/konya-sgk-tarafindan-yapilan-kesinti-nedenleri-hakkinda-368044/
https://www.keo.org.tr/sayfa/konya-sgk-tarafindan-yapilan-kesinti-nedenleri-hakkinda-127070/

Konya Eczacı Odası