KONYA SGK TARAFINDAN YAPILAN KESİNTİ NEDENLERİ HAKKINDA

Konya SGK tarafından son dönemde sıkça yapılan kesintiler nedeniyle aşağıdaki hususlara  dikkat edilmelidir.

1-) Rapor süreleri; 

İlgili ilaç için raporun açıklamalar kısmında SUT’ ta belirtilen maksimum rapor süresinden daha kısa bir süre belirtilmiş ise açıklamalardaki sürenin dikkate alınması veya rapor açıklamalarına maksimum sürenin ekletilmesi gerekmektedir.

Örn; Fluoksetin hidroklorür etken maddeli ilaç için maksimum rapor süresi 2 yıl iken, rapor açıklamasında 6 ay olarak belirtilmiş ise; ya 6 aylık süreye uyulması ya da açıklama kısmına 2 yıl ekletilmesi gerekmektedir. (Bu durum kurumla yapılan görüşmeler neticesinde çözülmüş olup artık bakılmamaktadır.)

2a-) Anti TNF ilaçları devam reçetesi kapsamında karşılarken prospektüs doz bilgisi kontrol edilmelidir. Bu grup ilaçlar yükleme dozuyla başlamakta, idame doz ile devam etmektedir. Yükleme dozu ile devam edildiği takdirde, doz hatasından dolayı kesintiler yaşanmaktadır.

Örn; Remsima 100 mg IV ilacı için başlangıç raporunda “0. 15. ve 45. günlerde yükleme devamında 6-8 haftada 1 idame doz yapılacaktır” şeklinde açıklama kısmında belirtilmiş; 

2 haftada 1x3 tedavi şeması ile verilen ilaç için,

0.GÜN -> 3 kutu

15.GÜN -> 3 kutu

45.GÜN  -> 3 kutu ve 6 hafta(6x7=42 GÜN) sonra idame olacak şeklinde hesaplandığında sisteme 87 günde 1x9 kutu şeklinde girilmelidir(Başlangıç tedavisi).

İdame dozlarında ise 6 haftada 1x3 kutu girilerek reçete karşılanmalıdır.(İdame tedavisi).

Raporun açıklama kısmında sadece yükleme dozu belirtilmiş olması, idame dozu durumunu değiştirmemektedir, prospektüsten kontrol edilmelidir.

**Örnekteki süre ve dozlar hastadan hastaya değişebilmektedir.

 Ayrıca başlangıç tedavisi; idame 1, idame 2 veya idame tedavisi uyarı kodlarına dikkat edilerek rapora uygun kod seçilmelidir. Uyarı koduna göre sistemin ödediği adet değişmektedir.

2b-) Anti-TNF grubu bazı ilaçların endikasyona göre monoterapi ve politerapi kullanımları değişebilmektedir. Politerapi gerektiren ilaçlarda, yanında kullanılması gereken ilacı alıp almadığı ilaç bilgisinden veya reçetede varlığı kontrol edilmelidir. 

Örneğin;

Romatoid artrit teşhisi ile reçete edilen Simponi, Remicade gibi bazı Anti-TNF grubu ilaçların Metotreksat ile birlikte kullanımı endikedir. Reçete karşılanırken bu hususa dikkat edilmelidir.

3-) Nüks gerektiren ilaçlarda (örn.xolair) nüks için gerekli sürelere dikkat edilmelidir. Xolair için 6 (altı) uygulama sonrası reçete karşılanırken her reçete ve rapor için, ilaç bitiş tarihi sonrası hekimin belirlediği süre kadar(en az bir kaç gün) ara verilmesi gerekir.

4-) LABA-LAMA-İKS kombinasyonu içeren ilaçlar raporsuz olarak verilemez, mutlaka rapor aranmalıdır.

LABA-LAMA-İKS içeren bir ilaç reçete edildiği zaman hastanın ilaç bilgisi kontrol edilip elinde diğer grubun varlığı sorgulanmalıdır.

Örn: Hastaya LABA-İKS (Ventofor Combi inh. Kapsül gibi) ilaçlar raporsuz reçete edildiği zaman ilaç bilgisinden LAMA (Spiriva İnh. Kapsül veya Panthero Neohaler İnh. Kapsül gibi) ilaç varlığı kontrol edilmelidir.

5-) Mono intranazal kortikosteroid ilaçlar (örn:nazoster burun spreyi) ve mono intranazal antihistaminik (örn: allergodil burun spreyi) ilaçların birlikte kullanımı durumunda;

     Reçete açıklamasında mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde (j30,2;j30,3;j45.0) intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı belirtilmesi gerekir.

     İlaçların birlikte kullanılması için ilgili uzman şartı aranmaktadır. Kombine kullanımda reçete edebilecek hekimler; Alerji, İmmünoloji, KBB, İç Hast, Çocuk Sağ. Ve Hast, Göğüs Hast’dır.

     ** Hastaya kortikosteroid ya da antihistaminik burun spreylerinden biri reçete edildiği zaman, ilaç bilgisinden hastanın elinde diğer grup burun spreyinin olup olmadığı sorgulanmalıdır.

6-) Her uygulama için yeni rapor ve değer istenen ilaçların ( Lucentis, Ozurdex, Eylea gibi ) 418 kodu ile verilmemesine dikkat edilmelidir.

7-) Nöroloji uzman hekiminin yazdığı, migren ve gerilim tipi baş ağrısı teşhisi bulunan antidepresan içeren reçetelerde; yine Nöroloji hekimi tarafından düzenlenen rapor şartı aranmaktadır.(Bu durum TEB ile yapılan görüşmeler neticesinde SUT değişikliği ile çözülmüş olup artık bakılmamaktadır.)

8-) Aynı etken maddeyi içerip farklı dozlarda müstahzarları bulunan, aynı raporla verilen ilaçlarda raporun açıklama kısmında doz bilgileri ve kullanım şemaları istenmekte olup, SGK tarafından iade edilmektedir. Reçeteler karşılanırken bu hususa dikkat edilmektedir.

    Örneğin; Ketiapin 200 mg 1*1 ve Ketiapin 50 mg 2*1 aynı anda kullanan hastanın raporunda bu husus açıklamalarda belirtilmelidir.

 9-) Relvar kullanıma hazır inhalasyon tozu;

   100 mcg/25 mcg formunun astım ve KOAH tedavilerinde geri ödemesi varken, 200mcg/25 mcg formunda geri ödeme sadece astım tedavileri için vardır. Teşhiste astım olmadan uyarı kodu girilmesi kesintilere sebep olmaktadır.

10) Concor; disritmi teşhisinde raporlu olarak karşılandığında, endikasyonlarında disritmi teşhisi bulunmadığı için kesinti yapılmaktadır. Raporlu olarak disritmi teşhisiyle verilmemelidir.

 

ÖNEMLİDİR

SGK’ya kesintiye itiraz dilekçesi veren eczacılarımız reçete görüntüsü, hasta T.C. kimlik numarası ve kesinti mesajının görüntüsünü e-mail, fax, WhatsApp yoluyla veya elden teslim yoluyla Odamız eczacısına ulaştırmaları, kesintinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için önem arz etmektedir.

 

Konya Eczacı Odası