KONYA SGK TARAFINDAN YAPILAN KESİNTİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

date24 Mart 2023 categoryKEO

ORAL BESLENME SOLÜSYONLARI

280-Başlangıç Tedavisi ve 281- İdame Tedavisi uyarı kodu istenen raporlar için;

03 Eylül 2022 tarihinden sonra çıkan raporlarla çocuk hastalar için (18 yaş altı) oral beslenme solüsyonu reçeteleri karşılanırken ‘280-Başlangıç Tedavisi’ veya ‘281- İdame Tedavisi’ uyarı kodundan biri sistem tarafından istenmektedir. ‘280-Başlangıç Tedavisi’ uyarı kodunun seçilebilmesi için; hastanın hayatında ilk defa oral beslenme solüsyonu kullanıyor olması gerekmektedir. Sistemde görülen (bitmiş raporlar da dahil olmak üzere) oral beslenme solüsyonu raporları kontrol edilmeli ve 10 yıl önce bile herhangi bir (farklı bir ürün olsa bile) beslenme solüsyonu kullanmış olsa ‘281- İdame Tedavisi’ uyarı kodu seçilerek işlem yapılması gerekmektedir. Dikkat edilmeden ya da sistemin ödemesi için hatalı olarak ‘280-Başlangıç Tedavisi’ seçilmesi  kesintilere neden olmaktadır.

‘281- İdame Tedavisi’ uyarı kodu seçilen raporları; çocuk hastalıkları uzman hekimi düzenleyemez, mutlaka  çocuk gastroenteroloji, çocuk nöroloji, çocuk endokrinoloji  ve metabolizma, çocuk cerrahi veya çocuk metabolizma uzman hekimlerince düzenlenen  rapor olmalıdır. Rapor süresi en fazla 6 ay olabilir. Kurul raporu şartı yoktur.

03 Eylül 2022 tarihinden önce çıkan raporlar (uzatılmış olsalar bile)  süreleri sonuna kadar geçerlidir ve sistem tarafından herhangi bir uyarı kodu istenmemektedir. Bu raporlar, bu tarihten önceki SUT kurallarına tabidir.

Raporlarda sıkça görülen bir eksiklik olarak;

  • 2 yaş altı çocuklarda yaşa göre ağırlık < -2SD ‘nin altındadır,
  • 2 yaş üstü çocuklarda vücut kütle indeksi (VKİ) (<-2SD) ‘nin altındadır  ifadeleri yer alması gerekmekte olup, farklı ifadeler olduklarından birbiri yerine geçmemektedir. Kurum tarafından iade edilerek düzeltilmesi istenmektedir.

VKI hesaplamak eczacının sorumluluğunda olmayıp, yukarıdaki ifadelerin raporda yer alması yeterlidir.

Düşük molekül ağırlıklı Heparin kullanım ilkeleri,

(OKSAPAR, ENOX, AXEPARİN, CLEXAN)

Bu grup ilaçlar karşılanırken başlangıç, idame tedavi veya gebelik uyarı kodları seçimi sistem tarafından istenmekte olup, hastanın mevcut raporları, ilaç bilgisi incelenerek gerekli ayrım yapılmalıdır.

İlk rapor başlangıç raporu olup en fazla 3 aylık olabilir(280-Başlangıç Tedavisi kodu ile). Devamındaki raporlar ‘281- İdame Tedavisi’ uyarı kodu ile karşılanması gerekir. Tedaviye 3 aydan uzun süre ara verilmişse veya tanı değişikliği olması durumunda başlangıç koşulları ile verilebilir. Başlangıç raporu tüm uzman hekimler tarafından düzenlenebilirken, idame raporlar sağlık kurulu raporu olmak zorundadır.

253-Gebelik uyarı kodu ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman hekimi tarafından düzenlenen 20.00 kodlu raporla ilaç karşılanabilir. Raporda veya reçetede gebeliğin kaçıncı haftasında olduğu belirtilmesi gerekmektedir. Rapor gebelik sonlanıncaya kadar geçerlidir.

Diyaliz merkezinden reçete edilen heparinler ve serumlar; paket içerisinde kuruma fatura edildiğinden, reçete edilse dahi eczane tarafından karşılanmamalıdır, bedeli ödenmez.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Konya Eczacı Odası