KVKK KAPSAMINDA MESLEKTAŞLARIMIZA SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA

date14 Haziran 2024 categoryTEB

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmuştur.

"İlgi: (a) 16.03.2022 tarih ve 3653 sayılı KVKK Kapsamında Meslektaşlarımıza Sunulan Danışmanlık Hizmetleri Hakkında yazımız (b) 03.06.2022 tarih ve 5642 sayılı KVKK Kapsamında Meslektaşlarımıza Sunulan Danışmanlık Hizmetleri Hakkında yazımız

İlgi yazılarımızda, Meslektaşlarımızın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli belge ve materyaller aktarılmıştı. Eczane içindeki tüm KVKK süreçlerini kapsayacak şekilde, konunun uzmanları tarafından hazırlığı tamamlanan belgelerin tamamını, "KVKK kapsamında destekleyici belge ve materyaller" başlığı altında Farma Inbox uygulamamız ve TEBEŞİR Online Eğitim Platformumuz üzerinden eczacılarımızın erişimine 16.03.2022/03.06.2022 tarihlerinde açılmıştır.

12.03.2024 tarih ve 32487 sayılı Resmi Gazetede 7499 sayılı Kanun yayımlanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişikliğin yürürlük maddesi uyarınca KVKK'da yapılan değişiklikler 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik sonucu özel nitelikli kişisel veriler için yeni işleme amaçları düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.madde uyarınca veri sorumlularının veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatma yükümlülüğü uyarınca ilgili metinlerin güncellenmesi gerekmiştir. Belgeler, örnek olarak sunulmuş olup, her bir veri sorumlusunun kendi işleme süreçlerine göre özelleştirerek kullanması gerekir.

Söz konusu güncellenen belgelere ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ayrıca ek olarak sunulmuştur."

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB'den Gelen Yazı ve Güncellenen Belgelere İlişkin Ayrıntılı Bilgilendirme