Rapor ve Reçete Uygulamaları

date30 Mart 2020 categoryTEB

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne yapılan bildirim ile, COVID-19 salgınına yönelik olarak, hükümlü ve tutukluların teşhis ve tedavisi amacıyla hastaneye gitmesi sırasında hastalığın bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında bir takım tedbirler alındığı bildirilmiştir.

Bu tedbirler kapsamında, ceza infaz kurumlarında hayati tehlikesi bulunmayan ve uzman hekim veya rapora bağlı olarak kullandıkları ilaçların reçete edilmesi amacıyla hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutukluların bu ilaçları, ikinci bir talimata kadar hastanelere ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmeden sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekleri belirtilmektedir.

Bu doğrultuda;

  • 1 Mart 2020 – 30 Haziran 2020 arası dönemde süresi biten ya da bitecek olan ilaç kullanım
raporları sistemde 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sayılacaktır.
  • Son 6 ay içinde hekim tarafından kronik hastalığı için reçete edilmiş ilaçları kullanan hastalar, her seferinde 30 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacı, sağlık kuruluşlarına sevk edilmeden ve reçeteye ihtiyaç duyulmaksızın sadece raporlu ilaçlar için geçerli olmak üzere sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerdir.
Genel Müdürlüğün bildirimi doğrultusunda, Ceza İnfaz Kurumları İlaç Takip Sisteminde (CETAS) de gerekli güncellemeler yapılmıştır. Buna göre, yukarıda belirtilen şartlarda reçetesiz ilaç temini için, CETAS'da ilgili ilacın son 6 ay içerisinde en az bir kez alınmış olmasına bakılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
Konya Eczacı Odası