REÇETE TESLİMLERİ HAKKINDA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI

date22 Mart 2022 categoryKEO

Meslektaşlarımızın Dikkatine!!!

İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda;

 

13/04/2020 tarih ve 70361974-549-E.800 sayılı yazımız ekinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 81 İl Valiliğine dağıtımı yapılan 09/04/2020 tarih ve 27339882-000-E.90864 sayılı yazı, tarafınıza gönderilerek,”COVID-19 salgını nedeniyle yeşil, kırmızı, mor ve turuncu matbu reçeteler ile ilaç güvenlik izlem formlarının eczanelerde saklanması ve ikinci bir bildirime kadar Müdürlüğümüze teslim edilmemesi” hususu bildirilmişti.

Bahsi geçen yeşil, kırmızı, mor ve turuncu matbu reçeteler ile ilaç güvenlik izlem formlarının eczanelerde saklanması uygulamasına son verilmiş olup; söz konusu reçete ve güvenlik izlem formlarının daha önce olduğu gibi yine takip eden ayın en geç 10’una kadar Müdürlüğümüze teslim edilmesi işlemine devam edilecektir.

Bu doğrultuda, geçen 2 (iki) yıllık süre içerisinde serbest eczanelerde muhafaza edilmekte olan yeşil/kırmızı/ mor/ turuncu matbu reçeteler ve ilaç güvenlik izlem formlarının, söz konusu reçetelere ilişkin hangi yıl ve aya ait olduğunu gösterir döküm listeleri ile birlikte resmi dilekçe ekinde Müdürlüğümüze teslim edilmesi; bundan sonrasında da düzenli olarak her ayın 10’una kadar söz konusu evrakların Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

 

denmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Konya Eczacı Odası

 

Kurum yazısı tıklayınız...