Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkında

date16 Ocak 2020 categoryTEB
Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde 15.01.2020 tarihli “Reçetelerin karşılanması aşamasındaki 4 işgünü hk.” başlıklı yayımlanan duyuruda;

SUT’un 4.5.2 - Reçetelerin geçerli olduğu süre maddesinin 1.fıkrasındaki “(1) İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışındaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir” hükmüne istinaden MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde 16.01.2020 tarihinden itibaren 4 işgünü içinde karşılanmayan reçetelerin sisteme girişine izin verilmeyeceği; bununla birlikte 4 işgünü içinde girişi yapılıp daha sonra düzeltme/silme işlemi yapılan reçetelerde dönem sonlandırma işlemi yapılana kadar reçete girişine izin verileceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere şu anki uygulamada ilaç kullanım raporları tüm hekim ve başhekim onaylarının tamamlanmadan Medula Eczane Provizyon Sistemine görüntülenememektedir. Reçete kayıtları esnasında bu raporlar görülemediğinden ve yeni yapılan düzenlemeyle reçete kayıtları için 4 işgünlük süre sınırlaması uygulanmaya başlandığından hastaların ilaca erişiminde sorunların yaşanabileceği meslektaşlarımız tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne ve Odamıza bildirilmektedir.
Yapılan bu düzenleme sebebiyle hastalarımızın ilaca erişiminde yaşanılan/muhtemel yaşanabilecek ve meslektaşlarımızın bu konuda reçete karşılama sürecinde karşılaştıkları/muhtemel karşılaşılabilecek sorunların 24.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Türk Eczacıları Birliği’ne bildirilmesi konusu meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Konya Eczacı Odası