SANDIK AİDATLARINDAKİ FAİZ AFFI HAKKINDA

date21 Şubat 2020 categoryTEB

Yardımlaşma Sandığımız 1985 yılında; Sandık üyesi eczacılarımız sosyal, ekonomik çıkarlarını sağlamak ve gelişmesini sağlayan çıkarlarda bulunmak, yapılan uygulamalardan üyelere kazanç sağlanması, meslektaşlar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamanın yanı sıra vefat, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren amaçları doğrultusunda gelişerek uygulamalarına devam eden Sandığımız; üyesi olan meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik kredi kullanımları, vefat ve muhtaçlık yardımlarının yanında aidatlarını düzenli ödeyen meslektaşlarımıza ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası, Eczane Paket Sigortası ve anlaşmalı bankalarda Bireysel Emeklilik hesabı olan veya açan üyelerimizin hesaplarına da ödedikleri aidatlardan, Sandık gelirinin eklenmiş rakamının %70’ i Bireysel Emeklilik hesaplarına aktarılmaktadır. Böylece meslektaşlarımıza ek birikim yapma olanağı sağlanmaktadır.

Sandığımıza üye olmak gönüllülük esasına dayandığı için, Sandığımızın güçlenmesi ve meslektaşlarımıza daha fazla destek olmasını sağlamak ise biz meslek örgütü yöneticilerin önemli bir yükümlülüğüdür. Ödenen her aidat beklenmeyen hastalıklar, toplumsal olaylar, deprem, toprak kayması vb. doğa olayları, yangın gibi durumlar mücbir olaylar karşısında kolektif olarak yaralarımızı saracak güvence oluşturmaktadır.

Eczane Paket Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortasının birlikte yapılabilmesi için Sandık üyesi meslektaşlarımızın; 2020 yılı ve geriye dönük aidat borçlarını ivedi bir şekilde def’aten ödemeleri gerekmektedir.

42. Olağan Büyük Kongremizin Merkez Heyetimize verdiği yetkiyle, Merkez Heyetimizin aldığı karar gereği, geriye dönük aidat borçları olan meslektaşlarımızın 30.06.2020’ ye kadar borçlarını kapatmaları halinde gecikme faizi tahsil edilmeyecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Konya Eczacı Odası