SGK TARAFINDAN 12.08.2022 TARİHLİ EKİM 2021-ŞUBAT2022 FATURA DÖNEMLERİ İÇİN EK-FATURA DÜZENLENMESİ HAKKINDA

date15 Ağustos 2022 categoryKEO

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.08.2022 tarihinde Medula Eczane Sistemi’nde yayımlanan “Ekim 2021-Şubat 2022 Fatura Dönemleri İçin Ek Fatura Düzenlenmesi” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir;

“04/03/2022 tarihli 2022/1 sayılı Ek Protokol ile, eczacı indirimi ve reçete hizmet bedellerinde 01/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Değişiklik tarihi öncesinde düzenlenen faturalarda yer alan eczacı indirimi ve reçete hizmet bedeli farklarını talep etmek için eczanelerin ek fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ek fatura düzenleme işlemleri Sürüm:1.988 ile Fatura bölümüne eklenen "Ek Fatura" menüsünden gerçekleştirilebilmektedir.”

Ek Fatura Kesiminde;

  1. Medulada belirtilen KDV( 8 – 18) rakamlarına alt tutarlara azami dikkat gösterilmesi sıkıntı yaşanmaması adına önemlidir.
  2. SGK’na düzenlenen Ek-Fatura kesim ve teslim tarihi İl SSGM’den aldığımız bilgiler ışığında önem arz etmemektedir.
  3. Eczane işletim sistemleri ile E-Fatura entegratörlerimiz eczanelerimizde birbirleri ile ilişkili çalışabilmektedir. Mahsuplaşma Ek – Fatura kesiminde işletim sistemleri üzerinden otomatik fatura gönderimi teknik hatalara sebep olabileceğinden E-Fatura portal üzerinden faturanın kesilmesi tavsiye edilmektedir.
  4. Ek-Fatura teslim zarfına; Eczane Adı, SGK Ek Fatura İbaresi, Eczane Sicil numaralarının yazılması karışıklık olmaması adına önemlidir.

(Teslim zarfında aşağıda örneği bulunan döküm ve fatura yer alacaktır.)

5. Mahsuplaşma tarihi ile alakalı ilerleyen süreçte kurum tarafından ek duyuru beklenmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Konya Eczacı Odası