SGLT-2 İNHİBİTÖRLERİNİ İÇEREN İLAÇLARIN FOURNİER GANGRENİ RİSKİNE DAİR HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

date10 Nisan 2019 categoryKEO

Türk Eczacıları Birliği’ne T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 29.03.2019 tarih ve E.53502 sayılı yazı ile, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla Kurum tarafından yürütülen mektup dağıtılması uygulaması ile,

Yetişkin Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde endike olan, SGLT-2 inhibitörlerinin kullanımı ile özellikle erkek bireylerde nadir rastlanan, hayati tehlikeye sahip Fournier Gangreni (perinenin nekrotizan fasiiti) riskine dair önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan mektubun Odamız tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.
TİTCK’nın 29.03.2019 tarih ve E.53502 sayılı yazısı için tıklayınız.

Konya Eczacı Odası