SİSTEMİK VE İNHALE KULLANILAN FLOROKİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

date08 Kasım 2023 categoryTEB

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Türk Eczacıları Birliğine gönderilen 24.10.2023 tarih ve E-85521274-510.01.10-1265724 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü belirtilerek,

Sistemik ve inhale kullanılan florokinolon grubu antibiyotiklerin kullanım kısıtlamasını hatırlatmak amacıyla hazırlanan doktor bilgilendirme mektubunun Türk Eczacıları Birliği tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunulur. 

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 24.10.2023 tarih ve E-85521274-510.01.10-1265724 sayılı yazısı için tıklayınız.