SURİYELİ REÇETELERİ KARŞIYAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!!!

date06 Ekim 2017 categoryÖnemli

Meslektaşlarımızın Dikkatine!!!

T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 22.10.2014 tarihli ve 29153 saylı Resmi Gazete' de yayımlanan Geçici Koruma Yönetmeliği'ne istinaden, geçici koruma altına alınan kişilere yönelik sağlık hizmeti verecek sağlık kurum ve kuruluşlarını, gönüllü sağlık hizmetini vb. bu hizmeti sunan vakıf veya derneklerin çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanan "Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar" 25.03.2015 tarih ve 2875 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuş olup,

Bu yönetmeliğin;

Sağlık Hizmeti Sunacak Kuruluşlar Ye Hizmet Esasları

Madde 6- (1) Geçici korunanlar;

(2) (Değişiklik: BO-04/1112015-9648) Geçici korunanların sağlık hizmetini ikamet adresinde almaları esastır.

Bu maddeye istinaden ikamet ettikleri yeri gösteren bir belge sunmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın Suriyeli reçetelerini karşılarken bu hususlara dikkat etmeleri önemle duyurulur.

İlgili Yazı İçin Tıklayınız.