SUT 4.2.9.D MADDESİ HAKKINDA

date04 Eylül 2023 categoryTEB

Sağlık Uygulama Tebliği'nin "4.2.9.D - Oral esansiyel aminoasit preparatları ve keto analogları kullanım ilkeleri" maddesine göre, her reçete ve rapora güncel serum albümin düzeyini gösterir tetkik sonucunun eklenmesinin gerekli olup olmadığı konusunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Türk Eczacıları Birliği tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden bilgi talep edilmiştir,

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden gelen ve ekte yer alan yazıda, "...serum albümin düzeyine ait yeni tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilmesi durumunda Kurumumuzca finanse edilebileceği..." şeklinde bilgi verilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Konya Eczacı Odası

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Yazısına ulaşmak için tıklayınız.