Tarihçe

date03 Haziran 2017 categoryKurumsal

Türk Eczacıları Birliği Kanunu (No.6643) 25 Ocak 1956 tarihinde kabul edilmiş ve 2 Şubat 1956 ve 9223 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
 Bu Kanunun geçici maddesi uyarınca yayın tarihinden itibaren 2 ay içinde meslek ile ilgili cemiyetler genel kurullarını toplayarak ilk büyük kongre için beşer temsilci seçerler. İlk Büyük Kongre’de kanunun yayınlandığı tarihten sonra 4 ay içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının davetiyle Ankara’da toplanarak Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı üyelerini ve Denetçileri seçerler.
 
 Nitekim bu maddenin uygulanması ile ilk Büyük Kongre (Kurtuluş Kongresi) Ankara’da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Konferans Salonunda Bakan Dr. Nafiz KÖREZ Başkanlığında 21 Mayıs 1956 tarihinde toplanmıştır.
 
 Konya Eczacı Odası 1956 yılında kurulmuştur. Bu tarihten önce şehrimizde 5 eczane bulunmaktaydı.

 

1.Ecz. Ali Rıza KİLİMCİ (Merkez Eczanesi / Hükümet Meydanı)
 2.Ecz. Mustafa GİRİTLİ (Hakika-i Sıhhat Eczanesi/ Şerafettin Cami Karşısı)
 3.Ecz. Zekeriya BALAN (Sıhhat Eczanesi/Tevfikiye Caddesi)
 4.Ecz. İbrahim SIZMA (Türk Eczanesi/ Meydan Kitabevi Karşısı)
 5.Ecz. İsa AKALTUN (İstikamet Eczanesi/Tevfikiye Caddesi)
 
 Aşağıda adı geçen eczacılarımızdan oluşan Yönetim Kurulu 29.09.1956 tarihinde Ecz. Adil KARAAĞAÇ’ın başkanlığında göreve başlamıştır. Katip olarak Ecz. Faruk ÖZDÜNDAR ve Ecz. Mustafa ÖNCEL seçilmiştir.

 

İDARE HEYETİ ASIL ÜYELERİ
 Adil KARAAĞAÇ
 İzettin BİNAY
 Şeref ÜNLÜ
 Faruk ÖZDÜNDAR
 Mustafa HELVACIO?LU
İDARE HEYETİYEDEK ÜYELERİ
 Saide ÇELEN
 A Rıza KİLİMCİ
 Adnan KOÇBEKER
 Behiye UĞURLU
 Alişan ÖZATİLLA
GENEL KONGREYE GİDECEK AZALAR      
 Saide ÇELEN
 Şeref ÜNLÜ
 Adil KARAAĞAÇ
 İzzettin BİNAY
 Adnan KOÇBEKER
HAYSİYET DİVANI ÜYELERİ
 Zekeriya BALAN
 Kamil SİNANOĞLU
 Macit YETGİN
 Tevfik ERSOY
 Abdülnafi ONAT

HAYSİYET DİVANI YEDEK ÜYELERİ
 Faruk ÖZDÜNDAR
 Kemal AYDIN
 Kemal SAĞLAM
 Haşmet SEZGEN
 Kazım ÇETEGİN

MURAKABE HEYETİ ASIL ÜYELERİ   
 Kemal AYDIN
 Alişan ÖZATILLA
 Faruk ÖZDÜNDAR

MURAKABE HEYETİ YEDEK ÜYELERİ
 Saide ÇELEN
 Adnan KOÇBEKER
 Kemal SAĞLAM
 

 

KONYA ECZACI ODASI KURULDUĞU TARİHTE KONYA’DAKİ ECZANELER ŞUNLARDIR:
 1. Ecz. Ali Rıza KİLİMCİ (Merkez Eczanesi/Hükümet Meydanı)
 2. Ecz. Mustafa GİRİTLİ (Hakika-i Sıhhat Eczanesi/Şerafettin Cami Karşısı)
 3. Ecz. Zekeriya BALAN (Sıhhat Eczanesi/Tevfikiye Caddesi)
 4. Ecz. İbrahim SIZMA (Türk Eczanesi/Meydan Kitabevi Karşısı)
 5. Ecz. İsa AKALTUN (İstikamet Eczanesi/Tevfikiye Caddesi)
 6. Ecz. Adil KARAAĞAÇ (Halk Eczanesi/Saray Çarşısı Civarı)
 7. Ecz. Alişan ÖZATİLLA (İstanbul Eczanesi/İstanbul Caddesi)
 8. Ecz. Adnan KOÇBEKER (Agazade Eczanesi/Alaaddin Caddesi)
 9. Ecz. Sacide ÇELEN (Konya Eczanesi)
 10. Ecz. Ahmet TOZOĞLU (Güneş Eczanesi/İstanbul Caddesi)
 11. Ecz. Rahim PEKTAŞ (Karapınar Eczanesi/İstanbul Caddesi)
 12. Ecz. İzzettin BİNAY (Garaj Eczanesi)
 13. Ecz. Mustafa HELVACIOĞLU (Derman Eczanesi/İstanbul Caddesi)
 14. Ecz. Ali BERKOĞLU (Ömür Eczanesi/İstanbul Caddesi)
 15. Ecz. Ahmet ULUSOY (Ulusoy Eczanesi/?stanbul Caddesi)
 16. Ecz.Kemal SAĞLAM (Merkez Eczanesi/Seydişehir)
 17. Ecz. Mustafa ÖNCEL (Büyük Eczane)
 18. Ecz. Naci ÖZPEYNİRCİ (Kore Eczanesi)
 19. Ecz. Zühtü GÖK (Ertuğrul Eczanesi/Akşehir)
 
TARİHLERE GÖRE KONYA’DAKİ ECZANE SAYISI AŞAĞIDADIR:
 1956-1970 :23
 1972-1975 :84
 1976-1980 :143
 1981-1985 :224
 1986-1990 :276
 1991-1995 :384
 1996-2000 :512
 2001-2006 :624
 2006-2012 :704

 

29.09.1956 TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR HİZMET VEREN BAŞKANLARIMIZ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ


1. DÖNEM (29.09.1956)
 Adil KARAAĞAÇ (BAŞKAN)
 Yusuf İZZETTİN BİNAY
 Şeref ÜNLÜ
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR
 Mustafa HELVACIO?LU

2. DÖNEM (07.02.1957)
 Yusuf İzzettin BİNAY (BAŞKAN)
 Adil KARAAĞAÇ
 Mustafa HELVACIOĞLU
 Şeref ÜNLÜ
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR

3. DÖNEM (20.09.1958)
 Mustafa HELVACIOĞLU (BAŞKAN)
 Haşmet SEZGİN
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR
 Mustafa ÖNCEL
 Ahmet TOZOĞLU

4. DÖNEM (17.09.1960)
 Şeref ÜNLÜ (BAŞKAN)
 Haşmet SEZGİN
 Yusuf İzzettin BİNAY
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR
 Adnan KOÇBEKER

5. DÖNEM (30.09.1962)
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR (BAŞKAN)
 Mustafa HELVACIOĞLU
 Mustafa ÖNCEL
 Ahmet TOZOĞLU
 Saide ÇELEN

6. DÖNEM (26.09.1964)
 Adil KARAAĞAÇ (BAŞKAN)
 Dündar (?)
 Selçuk AKDER
 Alişan ÖZATİLLA
 Ali BERKOĞLU

7. DÖNEM (7.10.1965)
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR (BAŞKAN)
 Selçuk AKDER
 Alişan ÖZATİLLA
 Ali BERKOĞLU
 Ahmet TOZOĞLU

8. DÖNEM (09.02.1966)
 Yusuf İzzettin BİNAY (BAŞKAN)
 Ahmet TOZOĞLU
 Nejat ZEYNELOĞLU
 Adnan KOÇBEKER
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR

9. DÖNEM (30.09.1966)
 Rahim PEKTAŞ (BAŞKAN)
 Adnan KOÇBEKER
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR
 Mustafa HELVACIOĞLU
 Saide ÇELEN

10. DÖNEM (07.09.1968)
 Rahim PEKTAŞ (BAŞKAN)
 Adnan KOÇBEKER
 Ö. Faruk ÖZDÜNDAR
 Selçuk AKDER
 Mustafa HELVACIOĞLU

11. DÖNEM (26.10.1970)
 Alişan ÖZATİLLA (BAŞKAN)
 Necmi KARADEDE
 Ayhan ACET
 Şevket ARISOYLU
 Haşmet SEZGEN

12. DÖNEM (30.09.1972)
 Ali BERKOĞLU (BAŞKAN)
 Ayhan ACET
 Alişan ÖZATİLLA
 Nejat GÜVENSOY
 Ersin MENDİ

13. DÖNEM (29.10.1972)
 NEJAT GÜVENSOY (BAŞKAN)
 Ersin MENDİ
 Dündar BAŞARAN
 Hüseyin KÜÇÜK
 Mehmet OCAK

14. DÖNEM (29.10.1974)
 Adnan KOÇBEKER (BAŞKAN)
 Ayhan ACET
 Selahattin SANDIKÇI
 Ahmet GÜNHAN
 Alişan ÖZATİLLA

15. DÖNEM (28.09.1975)
 Adnan KOÇBEKER (BAŞKAN)
 Ayhan ACET
 Alişan ÖZATİLLA
 Selahattin SANDIKÇI
 Ahmet GÜNHAN

16. DÖNEM (29.10.1976)
 Adnan KOÇBEKER (BAŞKAN)
 Nejat GÜVENSOY
 Ayhan ACET
 Mehmet ARICI
 Ahmet Mümtaz BAŞCI

17. DÖNEM (30.09.1978)
 Ali İhsan YAVUZ (BAŞKAN)
 Zehra ÇİLOLU
 Mustafa POÇAN
 Ahmet Mümtaz BAŞCI
 İ. Ersin MENDİ

18. DÖNEM (23.11.1980)
 Nejat GÜVENSOY (BAŞKAN)
 Alişan ÖZATİLLA
 Ahmet TOZOĞLU
 Ayhan ACET
 İ.Ersin MENDİ
 Ahmet Mümtaz BAŞCI
 Ali İhsan YAVUZ

19. DÖNEM (23.11.1980)
 Ayhan ACET (BAŞKAN)
 Ahmet GÜNHAN
 İ. Ersin MENDİ
 Nejat GÜVENSOY
 Ahmet Mümtaz BAŞCI
 Rahim ŞAPÇIOĞLU
 Mehmet ARICI

20. DÖNEM (28.09.1984)
 Ali İhsan YAVUZ (BAŞKAN)
 Tahsin HORASANLI
 Mustafa GÜVEN
 Erol POÇAN
 Hüseyin KÜÇÜK
 Ülya HAMARAT
 Ahmet ADIBELLİ

21. DÖNEM (29.09.1985)
 Ali İhsan YAVUZ (BAŞKAN)
 Ahmet ADIBELLI
 Hüseyin KÜÇÜK
 Hasan ÖZER
 Güral ŞAHİNOĞLU
 Mehmet KARA
 Erol POÇAN

22. DÖNEM (27.09.1987)
 Mevlüt SARI (BAŞKAN)
 Mehmet HELVACIOĞLU
 Abdullah POÇAN
 Musa KORKMAZ
 Güral ŞAHİNOĞLU
 Mustafa KASIRGA

23. DÖNEM (24.09.1989)
 Namık Kemal ERDEM (BAŞKAN)
 Gültekin KOÇ
 Hüseyin KÜÇÜK
 Mehmet YAVUZ
 Mehmet OCAK
 Metin BÜYÜKSARAÇ
 Musa KORKMAZ

24. DÖNEM (14.09.1991)
 Gültekin KOÇ (BAŞKAN)
 Metin BÜYÜKSARAÇ
 Musa KORKMAZ
 Mehmet OCAK
 Hüseyin KÜÇÜK
 Mustafa SARI
 Mehmet YAVUZ

25. DÖNEM (29.09.1993)
 Gültekin KOÇ (BAŞKAN)
 Metin BÜYÜKSARAÇ
 İsmet ÖZEL
 Hüseyin KÜÇÜK
 Musa KORKMAZ
 Süheyla ÖZDOĞAN
 İlhan ÖZATİLLA

26. DÖNEM (24.09.1995)
 Güral ŞAHİNOĞLU
 Leyla ADIBELLİ
 Beyza TAYLAN
 Kadir PAÇIN
 Cihangir YAMAN
 Zübeyde ÖZAKAR
 Adem AÇIKGÖZ

27. DÖNEM (21.09.1997)
 Güral ŞAHİNOĞLU (BAŞKAN)
 Erol POÇAN
 Tevfik GÖÇER
 Mustafa ÇOBANOĞLU
 Ayşe Nur KAYNAK
 Melek DURUK
 Hüseyin ÖZBEDEL

28. DÖNEM (03.10.1999)
 Namık Kemal ERDEM (BAŞKAN)
 Mehmet YAVUZ
 Musa KORKMAZ
 Rifat SEZER
 Güral ŞAHİNOĞLU
 İ. Cumhur UMUCALILAR
 Tülay ORHON

29. DÖNEM (07.10.2001)
 Musa KORKMAZ (BAŞKAN)
 Mehmet YAVUZ
 Harun KIZILAY
 Ömer Faruk KIYMET
 Adem AÇIKGÖZ
 Ömer BAYRAK
 Mustafa GÜRBÜZ

30. DÖNEM (30.09.2003)
 Musa KORKMAZ (BAŞKAN)
 Mehmet YAVUZ
 Harun KIZILAY
 Ömer Faruk KIYMET
 Mustafa GÜRBÜZ
 Mehmet KAYA
 İ. Cumhur UMUCALILAR

31. DÖNEM (25.09.2005)
 Harun KIZILAY (BAŞKAN)
 Tevfik GÖÇER
 Ömer Faruk KIYMET
 Melek KARAMAN
 Adem AÇIKGÖZ
 Sibel SİNGİL
 Cemil KARAKAP

32. DÖNEM (04.09.2007)
 Harun KIZILAY (BAŞKAN)
 Ömer Faruk KIYMET
 Tevfik GÖÇER
 Adem AÇIKGÖZ
 Cemil KARAKAP
 Melek KARAMAN
 Sibel SİNGİL

33. DÖNEM (13.09.2009)
 Harun KIZILAY (BAŞKAN)
 Ömer Faruk KIYMET
 Tevfik GÖÇER
 Adem AÇIKGÖZ
 Melek KARAMAN
 Cemil KARAKAP
 Sibel SİNGİL

33. DÖNEM (12.12.2009)
 Tevfik GÖÇER (BAŞKAN)
 Adem AÇIKGÖZ
 Cemil KARAKAP
 Sibel SİNGİL UYAR
 A. Serdar KOÇAK
 Ömer Faruk KIYMET
 Melek KARAMAN

34. DÖNEM (11.09.2011)
 Tevfik GÖÇER (BAŞKAN)
 Adem AÇIKGÖZ
 Cemil KARAKAP
 Sibel SİNGİL UYAR
 A. Serdar KOÇAK
 Ömer Faruk KIYMET
 Melek KARAMAN

35. DÖNEM (13.09.2013)
 Cemil KARAKAP (BAŞKAN)
 Adem AÇIKGÖZ
 Melek KARAMAN
 A. Serdar KOÇAK
 A. Tolga BAŞCI
 Feyyaz MIHOĞLUGİL
 A. Nezihi PEKCAN
 

36. DÖNEM (17.09.2015)
 Cemil KARAKAP (BAŞKAN)
 Adem AÇIKGÖZ
 A. Serdar KOÇAK
 Feyyaz MIHOĞLUGİL
 A. Hakan KORU
 Melek KARAMAN
 Ş. Özge DEMİRTAŞ
 

37. DÖNEM (13.09.2017)
 Cemil KARAKAP (BAŞKAN)
 Melek KARAMAN
 Adem AÇIKGÖZ
 Mustafa İLHAN
 A. Hakan KORU
 A. Serdar KOÇAK
 Feyyaz MIHOĞLUGİL
 

37. DÖNEM (26.12.2017)
 Adem AÇIKGÖZ (BAŞKAN)
 Melek KARAMAN
 Mustafa İLHAN
 A. Hakan KORU
 Feyyaz MIHOĞLUGİL
 A. Serdar KOÇAK
 Ülkü TOY
 

38. DÖNEM (11.09.2019)
 Adem AÇIKGÖZ (BAŞKAN)
 Melek KARAMAN
 A. Hakan KORU
 Sema D. TRAŞ
 Levent AKSOY
 Çiğdem KIZILAY
 Zeynep ÖZDEMİR
 

39. DÖNEM (19.09.2021)
 A. Hakan KORU (BAŞKAN)
 Sema DURMAZ TRAŞ
 Mustafa Şeref YAVUZ
 Emre KÜÇÜKBAĞRIAÇIK
 Zeynep ÖZDEMİR
 Alper Ozan TURAN
 Fatih KAŞ

 

40. DÖNEM (10.09.2023)
 A. Hakan KORU (BAŞKAN)
 Mustafa Şeref YAVUZ
 Burak METE
 Şefika Elçin NALTEKİN AKSOĞAN
 Merve ÇERŞİL
 Hüseyin KORKMAZ
 Ali İhsan YAYLA