ÜTS KAYITLARININ TAMAMLANMASI HAKKINDA (ÖNEMLİDİR!)

date02 Nisan 2019 categoryÖnemli

Bilindiği üzere; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan duyuru ile 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Kurum tarafından 15 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile;

Şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları ile diğer tıbbi cihazlar için tekil takip işlemlerine başlanacağı, ilan edilen tarihler itibariyle (şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için 01.02.2019 tarihi itibariyle, diğer tıbbi cihazlar için ise 01.03.2019 tarihinde) tekil takibi başlatılan ürünlerin ÜTS üzerinden ürün hareket bildirimlerinin (alma/verme, kullanım vb.) gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu duyuru doğrultusunda eczaneler tarafından yapılması gereken iş ve işlemler hakkında Birliğimiz tarafından TİTCK'dan resmi yazı ile bilgi talep edilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Türk Eczacılar Birliği’ne iletilen ve ekte yer alan 18.03.2019 tarihli yazıda;

Sağlık hizmet sunucuları bünyesinde faaliyet gösteren eczaneler hariç olmak üzere ÜTS'de kaydı bulunmayan eczanelerin ÜTS kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Bu noktadan hareketle, Ürün Takip Sistemine kayıt sürecinde meslektaşlarımız aşağıdaki işlem basamakları takip etmelidirler:

Eczane imza yetkilisi tarafından  https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/  adresindeki "Başvuru" modülüne giriş yapıp Tıbbi Cihaz Firma Başvuru ekle ekranına geçilerek sırasıyla,

• Faaliyet Alanı
- Eczane
• Eczacı T.C. Kimlik No
- Eczane Getir
• TİTUBB kaydı var mı?
- Yok ise ‘Hayır'
- Var ise ‘Evet' - Firma Tanımlayıcı Numarası - TİTUBB dan Getir
• Kaydet
 
İşlem adımları izlenerek eczane kayıtları gerçekleştirilebilmektedir.
 
ÜTS'ye kayıt işlemleri e-imza ile gerçekleştirilmekte olup, bilgilerinizi; şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının, eczaneler tarafından karşılanmaya devam edilebilmesi için; ÜTS kaydı olmayan meslektaşlarımızın 30 Nisan 2019 tarihine kadar ÜTS kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiği konusu meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Kurum yazısı için tıklayınız

Konya Eczacı Odası