XARELTO İSİMLİ İLAÇ İÇİN HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

date06 Aralık 2018 categoryKEO

Türk Eczacıları Birliği’ne T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 30.11.2018 tarihli ve E.207595 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulaması kapsamında, "Transkateter aort kapak replasmanı (TAVR) sonrası hastalarda yapılan klinik çalışmada (GALİLEO), Xarelto (rivaroksaban)'la tedavi uygulanan kolda tüm nedenlere bağlı mortalite, tromboembolik olaylar ve kanama olaylarında artış sebebiyle çalışmanın erken sonlandırılması hakkında bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Odamız tarafından duyurulması istenmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Kurum Yazısı İçin Tıklayınız 

Konya Eczacı Odası