XELJANZ (TOFACİTİNİB) İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

date07 Eylül 2021 categoryTEB

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenilirliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen mektup dağıtılması uygulaması kapsamında,

Xeljanz (tofacitinib): TNF-Alfa inhibitörlerine kıyasla Tofacitinib kullanımıyla majör advers kardiyovasküler olaylar ve malignite riskinde artış” başlığı ile dağıtımı Kurum tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Türk Eczacıları Birliği tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Konya Eczacı Odası

TİTCK’nın 02.09.2021 tarih ve E-54398317-510.01.10-525260 sayılı yazısı için tıklayınız.