YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM

date01 Temmuz 2019 categoryKEO

Piyasa koşullarını da dikkate alarak, üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini düşürmek amacıyla Sandığımızca kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,95 düzeyinden %1,75 düzeyine çekilmiştir.
Talep edilen krediler, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır. Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.
Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.
Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.
 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;
  • Nüfus Cüzdanı,
  • İmza Sirküleri,
  • Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
  • Vergi Levhası,
  • Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.
  • Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi
Kredi Ödeme Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.