EK-4/D VE EK-4/A LİSTELERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HK. (YENİ)

date14 Haziran 2017 categoryKEO

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 13 Haziran 2017 tarihli yapılan duyuru ile,

SUT eki “Ek-4/A- Bedeli Ödenecek İlaç Listesi” ve “Ek-4/D – Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Listesi” nde yapılan düzenlemeler yayımlanmış olup,

SGK duyurusu ile Ek-4/A ve Ek-4/D listelerde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


SGK Duyurusu için tıklayınız.

Ek-4/A Listesinde yapılan düzenleme için tıklayınız.

Ek-4/D Listesinde yapılan düzenleme için tıklayınız.