İKİ YILDA BİR YAPILAN HASSAS TERAZİ VE KÜTLE SETİ KONTROLLERİ  (ÖNEMLİDİR)

date20 Şubat 2020 categoryKEO

İKİ YILDA BİR YAPILAN HASSAS TERAZİ VE KÜTLE SETİ KONTROLLERİ  (ÖNEMLİDİR)

Hassas terazi ve kütle setlerinin muayeneleri ayrı ayrı yapılacaktır!!!

Hassas Terazi Kontrolleri için;

Terazi Kontrolü İçin Odaya gönderilecek dilekçe için tıklayınız...

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 01.01.2014 Tarihinde Yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği gereği hassas terazilerin periyodik muayene ve damga işlemleri TSE HYB belgesine sahip Yetkili Muayene servisleri tarafından yapılacaktır.


Terazi muayene işlemleri (Kütle Seti hariç)  Aser Biyomedikal Kalibrasyon San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılacaktır. (Kütle seti muayeneleri ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, aşağıda anlatıldığı şekilde yapılacaktır.) Başvuru Dilekçe örneği sayfanın altında yer almaktadır.


Merkezdeki eczacılarımız dilekçelerini odamıza, ilçeler deki meslektaşlarımız ise ilçe temsilciliklerine verecek olup, temsilcilerimiz tarafından tüm dilekçeler toplu olarak Odamıza gönderilecektir. Terazi muayeneleri ilgili firma tarafından yerinde yapılacaktır.

Terazi kontrolü için aşağıda yer alan dilekçe eczanelerimiz tarafından doldurulup, iki nüsha halinde hazırlanarak (1 nüshası eczanelerde kalacak) en geç 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar odamıza  teslim etmeleri gerekmektedir. Terazi muayene ücretleri firma tarafından eczanelerimizde makbuz karşılığında tahsil edilecektir.

Beyanname (dilekçe) vermeyen işyeri terazisi damgasız sayılacağından 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/C maddesi gereğince her ölçü aleti için  500 ila 10.000 TL ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Anılan yönetmeliğin;

"(4) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:
a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır."
maddesine göre ;

  • 2018 yılında terazi kontrolü yaptıran eczacılarımızın 2020 yılında terazilerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir.
  • UYARI: 2018 YILINDA HERHANGİ BİR SEBEPLE TERAZİ ALAN (ECZANE AÇILIŞ, TERAZİ YENİLEME V.B ) ECZANELERİMİZİN TERAZİNİN ÜZERİNDE YAZAN KALİBRASYON TARİHİNE BAKARAK ŞAYET KALİBRASYON TARİHİ 2018 İSE FATURA TARİHİ 2020 OLSA BİLE TERAZİ KONTROLERİNİ YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.  
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Aser Biyomedikal Kalibrasyon San. Tic. Ltd. Şti 
Fatma SOLAK 0537 954 81 18
Gamze SOLAK 0543 515 00 59
 
Kütle Setlerinin Muayeneleri için;

Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 21inci maddesinin ikinci fıkrası;

“2) (Değişik: RG-31.12.2018-30642 4.Mükerrer) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer veya mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2 nci sınıf elektronik teraziler ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazi ve varsa kütlelerinin periyodik muayenelerinin ilgili bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda yaptırılması zorunludur." hükmündedir.


Bu doğrultuda, eczanelerde kullanılan kütle setlerinin periyodik muayeneleri için başvuruda bulunacak meslektaşlarımız, 01.01.2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresi üzerinden Şubat ayı sonuna başvurularını kadar yapmak zorundadır.

Odamız tarafından hazırlanan başvuru kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

Gram ve kütlelerin muayene için TSE’ye gönderilmesi gerekmektedir.
Bu hususta olabilecek yeni gelişmelerin Odamız web sitesinden takip edilmesi meslektaşlarımız açısından önem arz etmektedir.


3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununun 15. Maddesinin (c) fıkrası gereğince; Beyanname vermeyen, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere idari para cezası (500 ila 10.000 TL ye kadar) verileceği belirlenmiş olduğundan, Eczacılarımızın mağduriyet yaşamamaları için eksik, paslı, küflü kütle setlerini muayene ettirmemeleri ve yenisini temin etmeleri gerekmektedir.

TSE bilgilendirme sayfası:
https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2969&ParentID=9343
Sorularınız için 

0312 416 67 87 
0312 416 67 88 
0312 416 67 91

numaralı telefonlardan veya olcualetleri@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.