KONYA SGK TARAFINDAN YAPILAN KESİNTİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

KONYA SGK TARAFINDAN SON DÖNEMDE SIKÇA YAPILAN KESİNTİLER NEDENİYLE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA  DİKKAT EDİLMELİDİR.


1.) Ketiapin etken maddesi içeren (Quet, Gyrex , Seroquel, Serex, Ketya vb.) ilaçların geri ödenmesinde, prospektüste belirtilen hastanın kullanabileceği günlük maksimum doz 800 mg'dır. Hastanın elinde toplamda 800mg'dan fazla ilaç olduğu durumda kesintiler oluşmaktadır. Hastanın ilacı 800 mg'ı geçen dozda kullanması gerekiyorsa, Endikasyon Dışı Onayla verilmesi, aksi durumda dozun 800 mg'a düşürülmesi gerekmektedir. Örneğin;elinde ketiapin 300mg tb 2x1 olan hastaya aynı anda ketiapin 200 mg tb formundan en fazla 1x1 pozolojide ilaç verilebilir.

2.) Parikalsitol etken maddesi içeren (Parical, Calsipar, Paricaver, Paridev vb.) ilaçların geri ödenmesinde SUT'unda "..veya PTH düzeyi 300 pg/ml'nin üzerinde olmak üzere, PTH düzeyinde bir önceki ölçüme göre %25'in üzerinde artış  tespit edilen hastalarda parikalsitol tedavisi başlanabilir" ifadesi yer almaktadır. Bu ifadede yer alan PTH düzeyi 300'ün üzerinde olma durumu her iki ölçüm için de sağlanması gerekmektedir. Yani ilk ölçüm 180 ikinci ölçüm 380 olması durumunda, ilk ölçüme göre %25'lik artış olmasına rağmen her iki değerde 300'ün üzerinde olmadığı için ilaç ödenmez. 

3.) Anti-TNF ilaçların SUT bilgisinin sonunda yer alan "...3 aylık dozlar halinde reçete edilebilir" ifadesi "...12 haftalık dozlar halinde reçete edilebilir" olarak değişmiş olup medula sistemi buna göre uyarlanmıştır. Yine de tüm ilaçlar kurgulanmamış olabileceği için ödenen ilaç miktarının 12 haftayı geçmemesine dikkat edilmelidir.

4.) Majistral ilaçların içeriğinde yer alan müstahzarların, medula ilaç kartında veya prospektüsünde belirtilen kullanım süreleri dikkate alınarak, 10 günü aşmayacak şekilde, ya formülasyon orantılı olarak azaltılmakta ya da fazla olan kısım hastaya ücretli olarak verilmekteydi. Majistral formülasyonda yer alan müstahzar ile yeni bir ilaç oluştuğu için ilgili kurum yazısı gereği bu uygulama sona ermiştir. Majistralde yer alan müstahzarda azaltma yapılmadan medula sistemine giriş yapılıp ilaç hazırlanabilir.

Örneğin; majistral reçetede 4 kutu Madecassol krem yazılmış ise tamamı karıştırılarak formülasyon hazırlanabilir. Önceki uygulamada tüm formülasyon yarıya düşürülüyordu. 

 5.) Oral beslenme solüsyonu (mamalar); çocuk hastalarda reçete edilirken, geçmiş oral beslenme solüsyonu kullanımı var ise, yeni raporun idame ve ilgili branşlar tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Hastanın önceki raporu 10 yıl önce çıkmış olsa bile, yeni raporu "idame rapor" olarak değerlendirilmekte olup, ilgili branşlar (çocuk cerrahi, çocuk endokrinoloji ve metabolizma, çocuk metabolizma, çocuk nöroloji ve çocuk gastroenteroloji) tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. İdame rapor tek hekimli veya kurul raporu olabilir

6.) Xolair isimli ilaçta; İdiopatik Ürtiker teşhisinde, her 6 uygulamadan sonra en az 1 gün ara verilmesi ve nüks oluştuğu taktirde yeni raporla ilacın verilmesi gerekmektedir. Bu ara yeni raporun başlangıç tarihi açısından değerlendirilmektedir.Örneğin; 6.dozun ilaç bitiş tarihi medulada 15.06.2023 ise, 1 gün ara olacak şekilde yeni raporun başlangıç tarihi en erken 16.06.2023 olmalıdır. Nüks için gereken ara verilmediğinden dolayı kesintiler meydana gelmektedir.

 7.) Aile hekimlerinin majistral yazıp yazamayacağı ile ilgili odamıza sorular gelmekte olup SUT'ta yer alan "...majistral ilacı ilgili uzman hekim yazabilir" ifadesi yürütmeyi durdurma kararıyla iptal edilmiş olup, tüm hekimler tüm majistralleri yazabilir.

 

Daha önce yapılan duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.keo.org.tr/sayfa/konya-sgk-tarafindan-yapilan-kesinti-nedenleri-hakkinda-368044/
https://www.keo.org.tr/sayfa/konya-sgk-tarafindan-yapilan-kesinti-nedenleri-hakkinda-127070/
https://keo.org.tr/s/1G46FC9/

Konya Eczacı Odası