BENDAMUSTİN İÇİN HAZIRLANAN SAYIN SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU MEKTUBU HAKKINDA

date23 Mayıs 2018 categoryTEB

Türk Eczacıları Birliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 18.05.2018 tarihli ve 92772 evrak numaralı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu (SSMMM) dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü,

Bu doğrultuda "Bendamustin içeren ilaçların onaylanmamış kombinasyon tedavilerinde veya onaylı endikasyonları dışında kullanıldığında artmış mortalite" hakkında önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan mektubun duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ekte yer almakta olup meslektaşlarımıza duyurulur.

Kurum yazısı için tıklayınız