“FİNASTERİD” İÇEREN İLAÇLAR İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

date10 Nisan 2019 categoryKEO

Türk Eczacıları Birliği’ne T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 29.03.2019 tarih ve E.53505 sayılı yazı ile,
Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü bildirilerek,

"Finasterid" içeren ilaçların, tedavi sırasında  ve sonrasında cinsel işlev bozukluğu ve psikiyatrik bozukluklar gibi istenmeyen etkilere neden olduğunu bildiren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Odamız tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.
TİTCK’nın 29.03.2019 tarih ve E.53505 sayılı yazısı için tıklayınız.

Konya Eczacı Odası