KONYA SGK TARAFINDAN YAPILAN KESİNTİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

KONYA SGK TARAFINDAN SON DÖNEMDE SIKÇA YAPILAN KESİNTİLER NEDENİYLE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA  DİKKAT EDİLMELİDİR.


1.)  Madde 4.1.4/5 Hastanın tedavisinde; a) İlk defa reçete edilecek ilaçlar raporlu olsa dahi kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.’ Maddesi gereğince hastanın ilacı ilk alışında bir aylık dozun aşılmamasına dikkat edilmelidir. Sistem tüm ilaçlar için kurgulu değildir. ( Diamicron Mr, Norvasc, Calcimax gibi)

2.) Endikasyon dışı onay belgeleri ile ilgili olarak; belgede belirtilen süre, tanı ve pozolojinin medulada çıkan raporla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Uyumsuzluk halinde endikasyon dışı onay belgesi esas alınmaktadır. Ayrıca endikasyon dışı onayını alan branş ile rapor ve reçeteyi düzenleyen branş aynı olmalıdır.

3.)   Oral beslenme solüsyonu raporlarında;

Çocukluk yaş grubunda ilk rapor uzman hekim tarafından 6 ay süre ile sonraki raporlarsa SUT’ta belirtilen ilgili uzman hekimler (Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Metabolizma, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma) tarafından çıkarılmalıdır.

Ayrıca hastanın rapor geçmişinde (mama alsın ya da almasın) çıkmış bir oral beslenme raporu varsa bu rapordan sonra çıkan tüm raporlar idame olarak kabul edilmeli ve idame koduyla işlem yapılmalıdır.

4.)  Yetişkin hasta grubunda, oral beslenme solüsyonlarında eşlik eden hastalığa ait ICD-10 kodu mutlaka tanıların içinde yer almalıdır.

5.)  Oral beslenme solüsyonlarında malnütrisyon tanısı için hekim beyanı yeterlidir. Ekstra VKİ vs. hesaplama yapmaya gerek yoktur.

6.)  20.00 koduyla düzenlenmiş tüm raporlarda endikasyon uyumu aranmaktadır.

7.)  LABA-İKS/LAMA kombinasyonları bir arada raporsuz ödenmez. Bu ilaçlardan biri reçete edildiğinde hastanın elinde diğer gruptan bir ilaç olup olmadığı kontrol edilmelidir.

8.)  Raporların açıklama kısmında doz bilgisi mevcutsa (Örneğin Levetirasetam 2x500 mg olarak yer alıyorsa) bu bilgi kısıtlayıcıdır. İlacın dozunun arttırılması halinde hem rapor açıklaması hemde rapor etkin madde bilgileri kısmı düzeltilmelidir.

9.) İksekizumab (Copellor), Guselkumab (Tremfya), Sekukinumab (Verxant) ve Risankizumab (Skyrizi) ilaçları için ilgili rapor kodlarına göre başlangıç 1, başlangıç 2 ve idame süreleri ve kullanım dozları medula ilaç bilgi kısmında belirtilmiştir. Uyarı kodu girilmeden önce doz ve rapor süresi; rapor koduna göre kontrol edilmelidir.  Örn;

10.) Guselkumab (Tremfya) reçetelerini karşılarken ‘16 haftalık ilaç kullanım süresi sonunda başlangıç PASI değerine göre en az %75 iyileşme olduğunun yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi halinde tedaviye devam edilir. Başlangıç PASI değerine göre %75 iyileşme sağlanamaması tedaviye yanıtsızlık olarak değerlendirilerek ilaç kullanımı sonlandırılır.’ İbaresine dikkat edilmeli, %75 iyileşme mutlaka aranmalıdır.

11.) Rivoksaban (Xarelto tb.) raporu 04.03-Disritmi koduyla çıkartıldığında KÜB terapötik endikasyon bilgisine istinaden ‘non-valvüler atrial fibrilasyonlu hastalarda; konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, 75 yaş ve üzeri, diabetes mellitus, önceden geçirilmiş inme ya da geçici iskemik atak gibi bir ya da birden fazla risk faktörüne sahip yetişkin hastalarda inme ve sistemik embolizmin önlenmesinde endikedir.’ Şeklinde geçtiği için bu kodla çıkan raporlarda mevcut olan ek durumlar raporda belirtilmelidir.

12.) Tenofovir alafenamit (Vemlidy), Entekavir (Baraclude) reçeteleri karşılarken raporda güncel HBsAg değeri bulunmalıdır.

13.) Golimumab, (Simponi), Infliksimab (Remicade)  gibi bazı Anti-TNF grubu ilaçların Romatoid Artrit’te  Metotreksat ile birlikte  kullanımı endikedir. Reçete karşılarken ilacın endikasyonları kontrol edilmeli ve hasta ilaç bilgisinde Metotreksat varlığına dikkat edilmelidir.

14.) Enoksaparin sodyum (Oksapar, Enox vb) Hemodiyaliz tedavisi esnasında, tanıya dayalı işlem puanına dahil olduğundan reçete edilse dahi bedeli ödenmez. SGK tarafından medula ilaç kartı düzenlenmiş olup gebelikte O22.0 O22.1 O22.2 O22.3 O22.4 O22.5 O22.8 O22.9 O30 O30.0 O30.1 O30.2 O30.8 O30.9 Z33 Z34 Z34.0 Z34.8 Z34.9 Z35.0 Z35.1 Z35.2 Z35.3 Z35.4 Z35.5 Z35.6 Z35.7 Z35.8 Z35.9 ICD kodlarında raporsuz olarak ödenmez.  Gebelikte raporsuz olarak acil uyarı kodu girişiyle işlem yapılarak ödenmesi uygun değildir.

15.) Sevelamer (Sevaren, Lameris vb.) tedavisinde 1 ay ve üzeri ilaca ara verilmesi durumunda tekrar tedaviye başlanması halinde başlangıç kriterleri aranır.

Not: Odamız eczacılarının medula erişimi bulunmadığından dolayı, SUT ile ilgili takıldığınız noktalarda ilaç, rapor, varsa kesinti/iade mesajı vs bilgilerle beraber Sağlık Uygulama Tebliğinde aklınıza takılan noktaları belirterek odamızdan yardım alabilirsiniz. Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için yalnızca hasta T.C. bilgisi gönderilerek "rapor uygun mu veya ödenir mi" şeklindeki sorulara yanıt verilmeyecektir. SUT Danışma Hattından verilen cevaplarla ilgili sorumluluk odamız danışman eczacılarına ait değildir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

 

Daha önce yapılan duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.keo.org.tr/sayfa/konya-sgk-tarafindan-yapilan-kesintiler-ve-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar-hakkinda-783862/

https://www.keo.org.tr/sayfa/konya-sgk-tarafindan-yapilan-kesinti-nedenleri-hakkinda-368044/
https://www.keo.org.tr/sayfa/konya-sgk-tarafindan-yapilan-kesinti-nedenleri-hakkinda-127070/
https://keo.org.tr/s/1G46FC9/

Konya Eczacı Odası